Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc của Phòng Giáo dục & Đào tạo
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/01/2017 Lượt xem: 188

VĂN BẢN THUỘC HỒ SƠ NGUYÊN TẮC CỦA PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 58/2011/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 12/12/2011 Ban hành Quy chế đánh giá học sinh THCS và học sinh THPT Tải file
2 12/2011/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 12/03/2011 Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học Tải file
3 1400/QĐ-TTg  Thủ tướng Chính phủ 30/09/2008 Phê duyệt dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống Giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020 Tải file
4 19/2015/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 08/09/2015 Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng Giáo dục Đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Tải file
5 37/2008/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 16/07/2008 Ban hành quy định về Phòng học bộ môn Tải file
6 47/2012/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 07/12/2012 Ban hành quy chế công nhận trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Tải file

 

 

 

LĨNH VỰC GIÁO DỤC

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 38/2005/QH11 Quốc hội 27/06/2005 Luật giáo dục Tải file
2 75/2006/NĐ-CP Chính phủ 02/08/2006  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục Tải file
3 44/2009/QH12 Quốc hội 25/11/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục Tải file
4 31/2011/NĐ-CP Chính phủ 11/05/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Tải file
5 17/2012/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào 16/05/2012 Quy định về dạy thêm, học thêm Tải file
6 16/2008/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 16/04/2008 Quy định về đạo đức nhà giáo Tải file
7 21/2010/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 20/07/2010 Điều lệ hội thi giáo dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải file
8 39/2009/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 29/12/2009 Quy định giáo dục hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Tải file
9 23/2006/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 23/05/2006 Quy định về giáo dục hòa nhập cho người tàn tật, khuyết tật Tải file
10 138/2013/NĐ-CP Chính phủ 22/10/2013 Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục Tải file
11 46/2017/NĐ-CP Chính phủ 21/04/2017 Điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục Tải file

 

 

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 16/2006/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 05/05/2006 Chương trình giáo dục phổ thông Tải file
2 14/2007/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 04/05/2007 Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Tải file
3 41/2010/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/12/2010 Điều lệ Trường Tiểu học Tải file
4 59/2012/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 28/12/2012 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường Tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Tải file
5 32/2011/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 08/08/2011 Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học Tải file
6 43/2012/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 26/11/2012 Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải file
7 30/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 28/08/2014 Quy định đánh giá học sinh tiểu học Tải file
8 22/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 22/09/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học banh hành kèm Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT Tải file

 

 

 

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN MẦM NON

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 14/2008/QĐ-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 07/04/2008 Điều lệ trường mầm non Tải file
2 17/2009/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 25/07/2009 Chương trình Giáo dục mầm non Tải file
3 44/2010/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/12/2010 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non Tải file
4 02/2010/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 11/02/2010 Ban hành danh mục đồ dùng - đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non Tải file
5 13/2010/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 15/04/2010 Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non Tải file
6 05/2011/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 10/02/2011 Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 13; khoản 2 Điều 16; khoản 1 Điều 17 và điểm c khoản 2 Điều 18 của Điều lệ trường mầm non Tải file
7 49/2011/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 26/10/2011 Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non Tải file
8 21/2012/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 15/06/2012 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập Tải file
9 34/2013/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 17/09/2013 Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho Giáo dục Mầm non Tải file
10 02/2014/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 08/02/2014 Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Tải file
11 09/2015/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 14/05/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non  Tải file
12 13/2015/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/06/2015 Quy chế tổ chức hoạt động trường mầm non tư thục Tải file
13 28/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo 30/12/2016 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non Tải file
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 6 3 8 4 9 8 1
Hôm nay: 9.279
Hôm qua: 8.974
Tuần này: 54.021
Tháng này: 29.577
Tổng cộng: 36.384.981