Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc của Phòng Y tế
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/01/2017 Lượt xem: 51

VĂN BẢN THUỘC HỒ SƠ NGUYÊN TẮC CỦA PHÒNG Y TẾ

 

LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 2580/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn 09/08/2014 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn Tải file
2 209/ATTP-TTTT Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Đà Nẵng 07/11/2013 Công văn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh cà phê, giải khát Tải file
3 1424/QĐ-SYT Sở Y tế thành phố Đà Nẵng 03/06/2013 Quyết định về việc ban hành "Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong ngành Y tế Tải file
4 2937/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 03/05/2013 Quyết định về việc ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tải file
5 55/2010/QH12 Quốc hội 17/6/2010 Luật An toàn thực phẩm Tải file
6 38/2012/NĐ-CP Chính phủ 25/04/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm Tải file
7 15/2012/TT-BYT Bộ Y tế 12/09/2012 Quy định về điều kiện chung bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Tải file
8 178/2013/NĐ-CP Chính phủ 14/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm Tải file
9 16/2012/TT-BYT   Bộ Y tế 22/10/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm Tải file
10 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT  Bộ Nông Nghiệp, Bộ Y tế, Bộ Công thương 09/04/2014 Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Tải file
11 47/2014/TT-BYT Bộ Y tế 11/12/2014 Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống Tải file
12 30/2012/TT-BYT  Bộ Y tế 05/12/2012 Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố Tải file

 

 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
01 40/2009/QH12 Quốc hội 23/11/2009 Luật khám bệnh, chữa bệnh Tải file
02 87/2011/NĐ-CP Chính phủ 27/09/2011 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Tải file
03 34/2005/QH11 Quốc hội 14/06/2005 Luật dược Tải file
04 79/2006/NĐ-CP Chính phủ 09/08/2006 Quy định chi tiết thi hành môt số điều của Luật Dược Tải file
05 02/2007/TT-BYT Bộ Y tế 24/01/2007 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược Tải file
06 89/2012/NĐ-CP Chính phủ 24/10/2012 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 79/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược Tải file
07 46/2011/TT-BYT Bộ Y tế 21/12/2011 Ban hành nguyên tắc , tiêu chuẩn "Thực hành tốt nhà thuốc' Tải file
08 176/2013/NĐ-CP Chính phủ 14/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế Tải file
09 105/2016/QH13  Quốc hội 06/04/2016 Luật Dược Tải file
10 54/2017/NĐ-CP Chính phủ 08/05/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược Tải file
11 20/2017/TT-BYT Bộ Y tế 10/05/2017 Quy định chi tiết một số điều của luật dược và nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt Tải file

LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 3 4 2 4 2 1
Hôm nay: 7.269
Hôm qua: 19.273
Tuần này: 7.269
Tháng này: 617.832
Tổng cộng: 11.342.421

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính