Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc của Phòng Tư pháp
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/01/2017 Lượt xem: 52

VĂN BẢN THUỘC HỒ SƠ NGUYÊN TẮC CỦA PHÒNG TƯ PHÁP

 

 

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 91/2015/QH13 Quốc hội 24/11/2015 Bộ luật dân sự năm 2015 Tải file
2 15/2015/TT-BTP Bộ Tư pháp 16/11/2015 Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch Tải file
3 123/2015/NĐ-CP Chính phủ 15/11/2015 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch Tải file
4 60/2014/QH13 Quốc hội 20/11/2014 Luật Hộ tịch năm 2014 Tải file
5 56/2014/QH13 Quốc hội 24/06/2014 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 Tải file
6 52/2014/QH13 Quốc hội 19/06/2014 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 Tải file
7 24/2008/QH12 Quốc hội 13/11/2008 Luật quốc tịch Việt Nam Tải file

 

 

 

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG, BAN HÀNH, KIỂM TRA VÀ RÀ SOÁT

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 34/2016/NĐ-CP Chính phủ 14/05/2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Tải file
2 80/2015/QH13 Quốc hội 22/06/2015 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật Tải file

 

 

 

 

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 20/2015/TT-BTP Bộ Tư pháp 29/12/2015 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Tải file
2 23/2015/NĐ-CP Chính phủ 16/02/2015 Nghị định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch Tải file

 

 

 

 

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 28/2013/NĐ-CP Chính phủ 04/04/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Tải file
2 14/2012/QH13 Quốc hội 20/06/2012 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Tải file

 

 

 

 

LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 11/2017/QH14 Quốc hội 20/06/2017 Luật Trợ giúp pháp lý Tải file

 

 

 

 

LĨNH VỰC HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 15/2014/NĐ-CP Chính phủ 15/02/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở Tải file
2 35/2013/QH13 Quốc hội 20/06/2013 Luật hòa giải ở cơ sở Tải file

 

 

 

 

LĨNH VỰC TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 16/2010/NĐ-CP Chính phủ 03/03/2010 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước  Tải file
2 35/2009/QH12 Quốc hội 18/06/2009 Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước Tải file

 

 

 

 

LĨNH VỰC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 14/2014/TT-BTP Bộ Tư pháp 15/05/2014 Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật  Tải file
2 59/2012/NĐ-CP Chính phủ 23/07/2012 Nghị định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật Tải file

 

 

 

 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 10/2015/TT-BTP Bộ Tư pháp 10/2015/TT-BTP Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật Tải file

 

 

 

 

LĨNH VỰC XÂY DỰNG NGÀNH

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
1 04/2016/TT-BTP Bộ Tư pháp 03/03/2016 Nghị định Quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp Tải file

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 8 7 5 9 3 5
Hôm nay: 35.303
Hôm qua: 32.195
Tuần này: 203.072
Tháng này: 890.916
Tổng cộng: 22.875.935