Đảng ủy phường Hòa Hải: Quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa XII)
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 08/02/2018 Lượt xem: 10

Sáng ngày 06/02/2018, Đảng ủy phường Hòa Hải tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Quy định số 102-QĐ/TW ngày 25/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đến toàn thể BCH Đảng bộ phường khóa XV, thường trực HĐND, UBND, trưởng các tổ chức chính trị-xã hội, các ban, ngành của phường; Bí thư và phó bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường. 


Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo viên trình bày các Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Thảo luận và thông qua Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) của Đảng ủy phường.

Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu được nghe phổ biến Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Văn Kỳ- Bí thư Đảng ủy phường đề nghị: Sau Hội nghị này cấp ủy các chi bộ chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và bám sát chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình của cơ quan,  đơn vị, khu dân cư đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Thanh Lài

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 2 8 1 5 4
Hôm nay: 8.541
Hôm qua: 7.437
Tuần này: 64.345
Tháng này: 486.750
Tổng cộng: 12.128.154

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính