Mỹ An: Đảng viên nói và làm theo Nghị quyết
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 08/02/2018 Lượt xem: 65

Trong xây dựng Đảng, Hồ Chủ Tịch luôn nhấn mạnh đến xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Ba mặt xây dựng Đảng này tạo thành thế vững chắc, là cơ sở lý luận và thực tiễn của Đảng, dẫn đến thành công. Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, công tác xây dựng Đảng ở phường Mỹ An luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Khép lại năm 2017 với những nỗ lực và thành công, Đảng bộ và nhân dân phường Mỹ An đón chào năm mới Mậu Tuất 2018 với quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao, đem đến cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp thêm phần trọn vẹn niềm vui Đảng ta tròn 88 năm vinh quang và đầy tự hào. 

Đảng bộ phường Mỹ An có 1.163 đảng viên đang sinh hoạt tại 50 chi bộ. Với mục tiêu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức; tăng cường việc kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chú trọng thực hiện phương châm xuyên suốt và nhất quán “Đảng viên nói và làm theo Nghị quyết”.

Mỗi chi bộ, mỗi đảng viên một phần việc ý nghĩa học và làm theo lời Bác (Trong ảnh: KDC số 6 tổ chức văn nghệ mừng sinh nhật Bác 19/5/2017)

Trong năm 2017, Đảng ủy phường và cấp ủy các chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhất là việc quán triệt, triển khai sâu rộng chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa” gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định về xây dựng Đảng và quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên và các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường đều xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác. 

Đ/c  Nguyễn Đức Việt-Bí thư Đảng ủy phường Mỹ An tặng quà cho hộ khó khăn của phường

Ông Nguyễn Đức Việt: Bí thư Đảng ủy phường Mỹ An, cho biết: “Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên, Đảng ủy phường triển khai cho toàn thể cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện có nội dung học và làm theo cụ thể gắn với nhiệm vụ được giao, đặc biệt chú trọng việc kiểm tra, đánh giá. Bên cạnh đó, Chỉ thị 05 được thực hiện gắn liền với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII). Cách làm mới có hiệu quả được áp dụng, đó là Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ triển khai họp thường kỳ nêu 27 điểm thường mắc phải của chi bộ, đảng viên; vướng điểm nào khắc phục điểm đó. Từ đó, giúp mỗi chi bộ, đảng viên thẳng thắn nhìn nhận và nhanh chóng khắc phục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng. 

Đảng viên Nguyễn Tiến-Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận KDC 56, 57 Mỹ Đa Tây, phường Mỹ An, chia sẻ: “Trên cơ sở quán triệt của Đảng ủy phường, là một đảng viên, tôi đăng ký thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xây dựng hình mẫu cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy phục vụ nhân dân. Việc làm này sẽ giúp mỗi cá nhân tự soi rọi lại mình, qua đó bản thân có sự điều chỉnh, khắc phục những hạn chế còn tồn. Nếu làm tốt các chuẩn mực này thì cán bộ, đảng viên sẽ thật sự là con người gương mẫu được dân tin, dân quý”.

Ngoài việc quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, công tác kiểm tra, giám sát cũng được các cấp ủy đảng ở phường quan tâm thường xuyên. Đảng uỷ phường thành lập Đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra theo Điều 30 và Điều 32 của Điều lệ Đảng đối với 10 chi bộ và giám sát 01 chi bộ trực thuộc về triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhìn chung, các chi bộ đều thực hiện tốt nội dung được kiểm tra, giám sát. Đối với những hạn chế, sai sót nhỏ được phát hiện thì các tổ chức, cá nhân đã kịp thời được uốn nắn, khắc phục.

Ông Võ Văn Kiềm, Bí thư Chi bộ 34, 35, Mỹ Đa Đông, nói: “Việc thực hiện chỉ tiêu về kiểm tra, giám sát chuyên đề đã tạo tác động mạnh mẽ đối với từng đảng viên, nhất là đảng viên trẻ về ý thức chấp hành Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt chi bộ và các quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời giúp cấp ủy đánh giá đúng những ưu điểm, chỉ ra tồn tại, khuyết điểm của đảng viên và của chi bộ từ đó có giải pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trong toàn Đảng bộ”.

Theo ông Nguyễn Đức Việt, lợi thế của địa phương là số lượng đảng viên đông, chiếm gần 50% đảng viên của toàn quận, trong đó phần lớn là cán bộ quân đội hưu trí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trung cấp. Đây là lực lượng nòng cốt, là cánh tay nối dài trực tiếp đưa chủ trương của Đảng đến gần hơn với mỗi người dân. Đồng thời là lực lượng giúp Đảng bộ phường nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn, qua đó kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước đảng để gương mẫu và tự giác thực hiện nghị quyết, phát huy tính sáng tạo, chủ động, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên “soi mình” tự phê bình và đấu tranh phê bình, nhận diện, xác định rõ những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để có giải pháp khắc phục hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Xác định, mỗi cơ sở đảng mạnh sẽ gắn kết và tạo nên tổ chức Đảng mạnh, Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, tập trung xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết trong cấp ủy. Trên cơ sở nguyên tắc Điều lệ Đảng, tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn phường đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đảng ủy phường chỉ đạo cấp ủy các cấp coi trọng việc lựa chọn nhân sự cấp ủy, Bí thư cấp ủy phải là người có đủ phẩm chất, năng lực trong chỉ đạo, điều hành thực tiễn, có kinh nghiệm về quản lý, tổ chức hoạt động của địa phương, đơn vị hiệu quả. Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được cấp ủy chú trọng, có sự đổi mới mang tính xây dựng. Năm 2017, qua đánh giá, có 25 chi bộ trong sạch vững mạnh, trong đó 24 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; có trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, trong thời gian tới, theo ông Nguyễn Đức Việt, Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ phường đến cơ sở và các cán bộ, đảng viên chủ chốt theo chức trách, nhiệm vụ tập trung làm tốt một số nội dung chủ yếu: Quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng và chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhất là cần thực hiện đồng bộ các nội dung của Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Năm 2017, phường Mỹ An xếp thứ nhất trong phong trào thi đua yêu nước cụm 4 phường, vinh dự nhận Cờ thi đua của UBND thành phố; Cờ thi đua trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Bộ Văn hóa thông tin tặng Bằng khen về các hoạt động văn hóa thể thao…đó chính là kết quả được xây dựng trên nền tảng vững chắc “Đảng nói, dân tin; Mặt trận, đoàn thể vận động, dân theo; Chính quyền làm, dân ủng hộ”. 

Năm 2018, tin tưởng với khí thế mới, quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân phường Mỹ An phát huy thành tích đạt được, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, giành những thắng lợi mới, tạo thế và lực để xây dựng Mỹ An ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

Như Ý 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 2 8 2 0 6
Hôm nay: 8.593
Hôm qua: 7.437
Tuần này: 64.397
Tháng này: 486.802
Tổng cộng: 12.128.206

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính