Công khai kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý nhân sự, tài chính, ngân sách nhà nước cấp và các khoản thu, chi tại Trường Mầm non Hoàng Anh từ ngày 01/01/2016 đến ngày 06/11/2017
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 08/02/2018 Lượt xem: 101

Ngày 12 tháng 01 năm 2018, Thanh tra quận đã tiến hành công bố Kết luận thanh tra số 06/KL-TTQ ngày 12 tháng 01 năm 2018 về việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý nhân sự, tài chính, ngân sách nhà nước cấp và các khoản thu, chi tại Trường Mầm non Hoàng Anh. Ông Nguyễn Tấn Quang - Phó Chánh Thanh tra quận – Thanh tra viên - Trưởng đoàn thanh tra theo Quyết định số 19/QĐ-TTQ ngày 12 tháng 01 năm 2018 chủ trì buổi công bố Kết luận thanh tra.
 
Kết luận thanh tra đã nêu rõ những kết quả tích cực trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý nhân sự, tài chính, ngân sách nhà nước cấp và các khoản thu, chi tại Trường Mầm non Hoàng Anh. 
 
 
Bên cạnh đó, Kết luận đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhân sự, tài chính, ngân sách kiến nghị nhà trường nghiêm túc khắc phục trong thời gian đến như: việc bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn chưa thực hiện theo đúng quy trình; phân công nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động chưa rõ ràng, đầy đủ; việc quản lý, lưu trữ hồ sơ và cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý công chức, viên chức chưa đầy đủ, thường xuyên; một số trường hợp hợp đồng lao động đã được ký kết nhưng chưa đảm bảo về hình thức, nội dung, trình tự; một số trường hợp không sử dụng đúng biểu mẫu đánh giá công chức, viên chức, người lao động, thiếu chữ ký xác nhận của lãnh đạo; chậm trễ nộp Báo cáo quyết toán năm 2016; không hạch toán và theo dõi trên sổ sách kế toán đối với một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh; chậm trễ nộp vào Kho bạc nhà nước các khoản tiền bán trú, quản lý học sinh ngoài giờ; việc vận động phụ huynh học sinh đóng góp tiền mua sắm, lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ của nhà trường và Ban đại diện Cha mẹ học sinh là không đúng quy định tại Điều 2 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 20/6/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng về nguyên tắc vận động quỹ Ban đại diện Cha mẹ học sinh.
 
Bà Huỳnh Thị Thanh Nga - Hiệu trưởng ghi nhận, thống nhất với Kết luận thanh tra và sẽ nghiêm túc khắc phục, chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý nhân sự, tài chính, ngân sách nhà nước cấp và các khoản thu, chi trong thời gian đến. 
 
 
Thanh tra quận Ngũ Hành Sơn
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 3 5 1 6 3
Hôm nay: 535
Hôm qua: 6.075
Tuần này: 535
Tháng này: 493.759
Tổng cộng: 12.135.163

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính