Quận ủy Ngũ Hành Sơn: Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo phát triển toàn diện
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 19/02/2016 Lượt xem: 36

Công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, thực hiện tương đối đồng bộ các khâu: điều động, phân công, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, nhất là đẩy mạnh thực hiện ở phạm vi rộng công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ giữa quận và phường...

Đất trời lại vào Xuân, mọi người lại nghe trong lòng mình rạo rực những niềm vui đón chào năm mới. Mùa Xuân này, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Ngũ Hành Sơn chào đón Xuân mới‘2016 trong niềm hân hoan với một năm đạt nhiều kết quả ngoài mong đợi. Năm qua, Đảng bộ quận luôn tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng-an ninh mà Nghị quyết của Đảng bộ quận đề ra năm 2016.
Xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ (BTV) Quận uỷ tập trung chỉ đạo lấy xây dựng, củng cố, chỉnh đốn và nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và truyền thống cách mạng nhằm nâng cao nhận thức chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận; chỉ đạo các cấp ủy đảng từ quận đến cơ sở triển khai các nhiệm vụ trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, trong đó đặc biệt chú trọng công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan nhân các sự kiện lớn của đất nước, nhất là đại hội Đảng các cấp; tổ chức các hội nghị chủ chốt để nghiên cứu, quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp gắn với việc xây dựng và triển khai thực hiện những chương trình hành động cụ thể ở cơ sở. Quận ủy đã ban hành nhiều chương trình hành động và kế hoạch để cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết. Bên cạnh đó, Đảng bộ quận đã tổ chức và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh", trên có sở đó các chi, đảng bộ trực thuộc đã triển khai học chuyên đề và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đăng ký nội dung thi đua làm theo. Kết quả có 100% chi, đảng bộ trực thuộc, 180 chi bộ, 01 Đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở và 100% đảng viên tham gia sinh hoạt đăng ký là theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Người. Nhờ đó, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lí luận chính trị từng bước được nâng cao.
Công tác cán bộ tiếp tục được đổi mới, thực hiện tương đối đồng bộ các khâu: điều động, phân công, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, nhất là đẩy mạnh thực hiện ở phạm vi rộng công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ giữa quận và phường, phục vụ tốt cho công tác nhân sự và lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 và thủ tục đề nghị BTV Thành ủy chuẩn y kết quả bầu cử đối với Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ quận gồm 35 đồng chí, BTV Quận ủy 10 đồng chí, Bí thư và Phó Bí thư Quận ủy; tổ chức quy trình lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận, lấy ý kiến và bầu bổ dung chức danh Phó Bí thư thường trực Quận ủy,…
Các cấp uỷ đã tập trung rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng và thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, chính trị và nâng cao nhận thức cho đảng viên. Việc xây dựng và bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể được gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và cách thức hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị phù hợp với thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" nên đã đem lại hiệu quả thiết thực, cụ thể. Các cấp uỷ vừa quan tâm kiện toàn tổ chức, giữ vững chế độ sinh hoạt, vừa hướng dẫn nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ, từ đó nâng cao vai trò và vị trí của tổ chức Đảng.
Đặc biệt, Đảng bộ quận Ngũ Hành Sơn đã chú trọng đến công tác phát triển đảng viên mới, kiện toàn cấp uỷ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng Đảng vững mạnh. Ban Thường vụ Quận ủy đã xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí ủy viên BCH Quận ủy tham gia, theo dõi phụ trách phường, có trách nhiệm giúp đỡ các tổ chức cơ sở đảng trong công tác lựa chọn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới…Năm 2015, Đảng bộ quận đã kết nạp 103 đảng viên mới, trao tặng huy hiệu Đảng cho 144 đồng chí, 08 đồng chí được cử đi đào tạo lớp Cao cấp lí luận chính trị hệ tập trung và tại chức, 09 đồng chí đi đào tạo lớp Trung cấp lí luận chính trị-hành chính. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã gắn với bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quận tiếp tục thực hiện việc luân chuyển cán bộ chủ chốt phù hợp với chức năng nhiệm vụ.
Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Quận ủy và căn cứ Điều lệ Đảng, Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành lập đoàn kiểm tra và phân công lãnh đạo, chuyên viên các phòng nghiệp vụ bám sát cơ sở tổ chức 65 đợt kiểm tra, giám sát chế độ sinh hoạt Đảng đối với tổ chức đảng về thực hiện Nghị quyết của Quận ủy và theo Điều 30 của Điều lệ Đảng, kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, qua đó kịp thời uốn nắn những sai sót, chậm trễ, đồng thời hướng dẫn việc lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, của bí thư chi bộ, ... Nhờ vậy, chất lượng hoạt động của cấp uỷ, tổ chức đảng, của chi bộ trực thuộc Đảng bộ quận được nâng lên rõ rệt; việc xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả hơn, tác động mạnh mẽ hơn đến chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đánh giá cuối năm có 12 tổ chức cơ sở đảng đạt "Trong sạch vững mạnh", bằng 54,55% trong đó, 02 tổ chức đạt "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu", 10 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, bằng 54,45%, 13,91% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78,21% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ,…
Năm 2015, phát huy truyền thống đoàn kết, với tinh thần chủ động, sáng tạo, với những chủ trương, biện pháp cụ thể, thiết thực Đảng bộ và nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã giành được những thành tựu tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 1.408 tỷ đồng, tăng gần 18% và chuyển dịch đúng hướng với tỷ trọng ngành dịch vụ, du lịch, thương mại chiếm hơn 60%, khẳng định được các thế mạnh của địa phương. Cùng với toàn thành phố, Khu Du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn cũng có một năm được mùa khi đón hơn 884.000 lượt khách, tăng trên 38% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách hơn 170,239 tỷ đồng – đó là con số ấn tượng mà quận Ngũ Hành Sơn đạt được trong năm 2015, vượt trên 50% chỉ tiêu thành phố giao.
Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tập trung quyết liệt công tác giải tỏa đền bù, đẩy nhanh tốc độ triển khai các dự án, trong năm có hàng chục công trình hạ tầng được hoàn thành. Cùng với các khu dân cư mới mọc lên, nhiều tuyến đường tiếp tục được nâng cấp, mở rộng, đã tạo cho quận một bộ mặt tươi mới, và quan trọng hơn hết là tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, với đạo lí "Uống nước nhớ nguồn", năm qua, quận Ngũ Hành Sơn đã chỉ đạo quyết liệt hoàn thành xây mới và sửa chữa nhà ở cho 107 gia đình chính sách với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, trong đó phần vận động của quận lên đến gần 2 tỷ đồng. Song song với đó, các giải pháp trợ giúp cho người nghèo về y tế, giáo dục, tạo việc làm, sinh kế, sửa chữa nhà ở xuống cấp cho hộ nghèo cũng được triển khai thực hiện với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cũng như sự chung tay của cả cộng đồng. Nhờ đó, đến cuối năm 2015, quận đã không còn hộ nghèo theo chuẩn cũ của thành phố. Nền Quốc phòng-An ninh được giữ vừng, đem lại sự bình yên trong nhân dân.
Kết quả trên không phải tự nhiên mà có, mà là cả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quận. Những quyết sách an sinh xã hội của Đảng bộ được nhân dân đồng tình hưởng ứng và được cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở cùng chung sức, chung lòng thực hiện đem lại hiệu quả cao.
Năm 2016, năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, là năm cùng với thành phố tiếp tục thực hiện "Năm văn hóa, văn minh đô thị", vẫn còn đó những khó khăn thách thức, khối lượng và tính chất công việc lớn và khẩn trương hơn, nhất là công tác giải toả, đền bù triển khai các dự án, công tác an sinh xã hội, ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân. Chính vì vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, hội, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sáng tạo trong tổ chức thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, tạo tiền đề để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Trong đó phấn đấu tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng từ 14% -15% so với năm 2015, thu ngân sách vượt từ 10% trở lên so với chỉ tiêu thành phố giao, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 3.000 lao động, phấn đấu giảm 625 hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố, giao quân đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao, phấn đấu trên 85% số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" , trên 90% cơ quan đạt danh hiệu "Cơ quan văn hóa" và từ 70-75% số khu dân cư đạt "Khu dân cư văn hóa"; hoàn thành xuất sắc 03 nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao cho quận; kết nạp từ 65 đến 70 đảng viên mới, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém,…
Một mùa xuân nữa lại về với Ngũ Hành Sơn, Đảng bộ và nhân dân quận nhà lại đón chào mùa xuân mới - Xuân Bính Thân ‘2016. Khó khăn còn nhiều, lĩnh vực nào cũng có, nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, cùng với sự đồng thuận của nhân dân chung sức, chung lòng, vì cuộc sống tốt đẹp của người dân Ngũ Hành Sơn; nhất định Đảng bộ sẽ tìm ra được bước đi, cách làm phù hợp để mùa Xuân này và những mùa Xuân tới thêm hoa, thêm sắc, thêm nhiều thành tích mới./.
Thanh Lài
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 9 9 0 6 5 1
Hôm nay: 8.170
Hôm qua: 36.752
Tuần này: 79.818
Tháng này: 1.005.632
Tổng cộng: 22.990.651