Văn bản thuộc Hồ sơ nguyên tắc của Thanh tra quận
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 01/01/2017 Lượt xem: 25

VĂN BẢN THUỘC HỒ SƠ NGUYÊN TẮC CỦA THANH TRA QUẬN

 

LĨNH VỰC THANH TRA

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
01 56/2010/QH12 Quốc hội 15/11/2010 Luật Thanh tra Tải file

 

 

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
01 02/2011/QH13 Quốc hội 11/11/2011 Luật Khiếu nại Tải file
02 07/2013/TT-TTCP Thanh tra Chính phủ 31/10/2013 Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Tải file
03 02/2016/TT-TTCP Thanh tra Chính phủ 20/10/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều kiện của Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính Tải file
04 75/2012/NĐ-CP Chính phủ 03/10/2012 Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại Tải file
05 21/QĐ-UBND UBND TPĐN 13/06/2016 Quyết định ban hành Quy định chi tiết quy trình giải quyết khiếu nại của tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tải file

 

 

LĨNH VỰC TỐ CÁO

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
01 03/2011/QH13 Quốc hội 11/11/2011 Luật Tố cáo Tải file
02 06/2013/TT-TTCP Thanh tra chính phủ 30/09/2013 Quy định quy trình giải quyết tố cáo Tải file
03  76/2012/NĐ-CP Chính phủ 03/10/2012 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo Tải file

 

 

LĨNH VỰC TIẾP CÔNG DÂN

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
01 42/2013/QH13 Quốc hội 25/11/2013 Luật Tiếp công dân Tải file
02  64/2014/NĐ-CP Chính phủ 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân Tải file
03 06/2014/TT-TTCP Thanh tra Chính phủ 31/10/2014 Quy định quy trình Tiếp công dân Tải file

 

 

 

LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
01 17/2017/QĐ-UBND UBND TPĐN 24/05/2017 Quyết định ban hành Quy định về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Tải file

 

 

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 

STT Số Văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành  Trích yếu nội dung Đính kèm
01 55/2005/QH11 Quốc hội 29/11/2005 Luật Phòng, chống tham nhũng Tải file
02  27/2012/QH13 Quốc hội 23/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng Tải file
03 59/2013/NĐ-CP Chính phủ 17/06/2013 Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng Tải file
04 02/2012/TT- TTCP Thanh tra Chính phủ 13/07/2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng Tải file
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 6 6 8 7 1 2
Hôm nay: 247
Hôm qua: 6.381
Tuần này: 20.603
Tháng này: 137.806
Tổng cộng: 16.668.712