Hội đồng cung cấp KVPT quận triển khai nhiệm vụ năm 2018
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 11/05/2018 Lượt xem: 88

Sáng ngày 11/5/2018, Hội đồng cung cấp Khu vực phòng thủ (KVPT) quận tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Huỳnh Cự- Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị.

Theo đánh giá của Hội đồng cung cấp khu vực phòng quận, trong năm qua công tác quốc phòng- quân sự địa phương, công tác hậu cần nhân dân địa phương được quan tâm triển khai thực hiện từ quận đến cơ sở và đạt kết quả tích cực. Cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đã tham gia tích cực, hiệu quả công tác hậu cần nhân dân địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân chăm lo, củng cố quốc phòng- an ninh.

Hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ quận đã được thể hiện xuyên suốt trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh, đã góp phần tích cực vào công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, hậu cần nhân dân; thường xuyên được kiện toàn đủ về số lượng và đúng thành phần; việc chỉ đạo, triển khai thực hiện ở các cấp, các ngành và địa phương đạt hiệu quả, chất lượng; các ngành được giao nhiệm vụ đã sớm tổ chức và triển khai thực hiện xây dựng các kế hoạch sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đề ra, góp phần tăng cường tiềm lực hậu cần, kỹ thuật khu vực phòng thủ, có đủ khả năng tự đảm bảo được các loại vật chất, phương tiện, trang bị, cơ sở hạ tầng…; việc xây dựng các tiềm lực trong KVPT ngày càng vững chắc. Hiệu quả hoạt động của Hội đồng cung cấp KVPT quận đã tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ổn định ANCT-TTATXH và phát triển KT-XH của địa phương. 

Quang cảnh Hội nghị

Về nhiệm vụ năm 2018, tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng; tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng xây dựng và diễn tập khu vực phòng thủ; tiếp tục quán triệt các nghị định, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác hậu cần, kỹ thuật KVPT cho các cấp, các ngành; thường xuyên củng cố kiện toàn, bảo đảm cơ cấu, thành phần và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng cung cấp KVPT quận;  tiếp tục triển khai thực hiện tốt quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp KVPT quận, chuẩn bị chu đáo các mặt sẵn sàng tham gia bảo đảm khi có tình huống xảy ra; tham mưu UBND quận đầu tư kinh phí mua sắm quân trang, dụng cụ cấp dưỡng, đồng bộ vũ khí trang bị kỹ thuật bảo đảm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng dự bị động viên khẩn cấp của quận; mua sắm, sửa chữa, bão dưỡng phương tiện, trang bị dụng cụ cứu hộ, cứu nạn phục vụ cho công tác phòng chống lụt bão, phòng chống cháy nổ xảy ra trên địa bàn quận; tham mưu UBND quận triển khai, thực hiện quy hoạch cắn cứ hậu phương trong thế trận quận sự KVPT được thành phố phê duyệt, đảm bảo yêu cầu phát triển KT-XH kết hợp với củng cố Quốc phòng-An ninh, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, QP-AN./.

Thanh Lài

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm
 

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 5 9 5 5 7 1
Hôm nay: 1.379
Hôm qua: 2.384
Tuần này: 6.198
Tháng này: 97.359
Tổng cộng: 13.595.571

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính