Ngũ Hành Sơn: Sơ kết 05 năm Nghị quyết 25-NQ/TW “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 28/05/2018 Lượt xem: 156

Sáng 25/5/2018, Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

Quang cảnh Hội nghị

5 năm qua, các cấp ủy ở Ngũ Hành Sơn đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 25-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương liên quan đến công tác dân vận. Nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác dân vận được nâng cao và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ được tăng cường; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, trong những năm gần đây không có tình trạng biểu tình, điểm nóng, tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Thời gian tới, Quận ủy Ngũ Hành Sơn xác định tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân, làm cho nhân dân càng tin tưởng hơn vào Đảng. Cùng với xây dựng Đảng, tiếp tục tập trung làm tốt xây dựng sự đồng thuận của nhân dân với Đảng, với chính quyền, từ đó mới xây dựng được khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đồng thuận, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc thì Đảng mới phát huy tốt vai trò của nhân dân trong xây dựng, phát triển đất nước, đáp ứng yêu cầu mới của thời đại.

Dịp này, Quận ủy Ngũ Hành Sơn triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới./. 

Như Ý

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm
 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 6 8 7 2 3 3
Hôm nay: 1.653
Hôm qua: 7.758
Tuần này: 15.837
Tháng này: 116.562
Tổng cộng: 12.687.233

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính