Tổng kết 05 năm Chương trình phối hợp thực hiện công tác Dân vận
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 05/08/2016 Lượt xem: 229

Chiều ngày 27/7/2016, Ban Dân vận Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy với UBND quận, Công an quận, Ban Chỉ huy quân sự quận và Đồn Biên phòng Non Nước, giai đoạn 2011-2015 và ký kết chương trình công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. ..

Chiều ngày 27/7/2016, Ban Dân vận Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Quận ủy với UBND quận, Công an quận, Ban Chỉ huy quân sự quận và Đồn Biên phòng Non Nước, giai đoạn 2011-2015 và ký kết chương trình công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020.
Báo cáo tổng kết tại Hội nghị nếu rõ: 5 năm qua, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận đã được Ban Dân vận Quận ủy, UBND quận, các đơn vị, ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm và được sự hưởng ứng của tập thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân. BCĐ liên ngành công tác vận động quần chúng từ quận đến cơ sở phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động công tác dân vận; xác định nội dung, xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo chặt chẽ; phân công các thành viên phụ trách theo dõi, kiểm tra, giám sát các địa phương, đơn vị thực hiện, nắm chắc tình hình hoạt động ở cơ sở, kịp thời chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức và mạnh thường quân trong và ngoài quận huy động được nhiều nguồn kinh phí, tổ chức thăm, tặng quà cho hàng trăm đối tượng chính sách và hộ nghèo. Đã huy động hàng ngàn ngày công lao động, tham gia giúp các địa phương và nhân dân đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà ở,…
Từ đó, đem lại hiệu quả tích cực và đạt nhiều kết quả đáng kể, lực lượng chuyên trách làm công tác dân vận từng bước được củng cố, kiện toàn. Phong trào thi đua "Dân vận khéo" được Ban Dân vận Quận ủy, UBND quận và các đơn vị chủ động phối hợp thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương. Nhiều mô hình "Dân vận khéo" trong các cơ quan nhà nước từ quận đến phường, trong khối lực lượng vũ trang quận được triển khai thực hiện đạt kết quả cao đã được đánh giá, tổng kết, nhân rộng như trong cải cách hành chính với mô hình "Tổ hướng dẫn công dân tổ chức tại Bộ phận một cửa điện tử quận", "Dân vận khéo trong công tác vận động giải tỏa bàn giao mặt bằng", "Dân vận khéo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội",…những kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp thời gian qua đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của quận trong 05 năm qua.
Tuy nhiên, Chương trình công tác phối hợp giữa Ban Dân vận với các ngành chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế do việc nắm bắt thông tin, cập nhật số liệu, diễn biến tâm tư, tình cảm và những khó khăn bức xúc của người dân chưa kịp thời…
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phùng Văn Cưng – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh một số nội dung phối hợp chủ yếu giữa các ban, ngành như: cần tập trung đẩy mạnh việc học tập, quán triệt, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở... Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Quận ủy về thực hiện Nghị quyết số 25 - NQ/TW ngày 03/6/2013 của BCHTW khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Bên cạnh đó, công tác dân vận phải thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, quân sự, biên phòng và Ban Dân vận các cấp, giữa các ngành với nhau từ Mặt trận Tổ quốc đến các đoàn thể; đồng thời, nhân rộng những mô hình hay, những điển hình tiên tiến nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả của công tác dân vận.
Hội nghị cũng đã ký kết chương trình công tác phối hợp giai đoạn 2016-2020 giữa Ban Dân vận Quận ủy với UBND quận, Công an quận, Ban Chỉ huy quân sự quận và Đồn Biên phòng Non Nước. Thông qua việc phối hợp góp phần nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng, chính quyền; đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức ở các cấp chính quyền về vị trí vai trò nhiệm vụ dân vận và công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới; phát huy quyền làm chủ của tổ chức cá nhân trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Dảng và chính sách, pháp luật của nhà nước./.
Thanh Lài
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 3 0 0 0 6 0 4
Hôm nay: 18.123
Hôm qua: 36.752
Tuần này: 89.771
Tháng này: 1.015.585
Tổng cộng: 23.000.604