Bãi bỏ Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 04-7-2011 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố"
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 31/10/2016 Lượt xem: 297

Bãi bỏ Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 04-7-2011 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố"

 

Quyết định 2112-QĐ/TU ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Thành ủy Đà Nẵng về việc Bãi bỏ Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 04-7-2011 của Ban Thường vụ Thành ủy "Về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố".

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 1 2 3 7 9 8
Hôm nay: 4.185
Hôm qua: 7.437
Tuần này: 59.989
Tháng này: 482.394
Tổng cộng: 12.123.798

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính