Hơn 200 học viên đối tượng 4 tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 10/07/2018 Lượt xem: 56

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2018, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh quận Ngũ Hành Sơn khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho hơn 200 đối tượng 4 là cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sẽ tập trung nghiên cứu các chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng CS, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Vấn đề dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam trên địa bàn Quân khu V; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng, chống Chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề về tổ chức FUNLRO và âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam trên địa bàn Tây Nguyên; nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia; Nghĩa vụ quân sự; Giáo dục quốc phòng và an ninh; Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Pháp lệnh Dự bị động viên và Luật Biển Việt Nam. 

Đây là lớp học nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN trong toàn hệ thống chính trị, góp phần cùng địa phương hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương hằng năm./.

Thanh Lài

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm
 Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 7 0 7 8 9 2
Hôm nay: 954
Hôm qua: 7.960
Tuần này: 36.496
Tháng này: 137.221
Tổng cộng: 12.707.892

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính