Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 05/12/2018 Lượt xem: 29

Nhân kỷ niệm 29 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam, (06/12/1989-06/12/2018)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác

cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới

               Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Cựu chiến binh (CCB) quận Ngũ Hành Sơn đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt được Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương tin cậy, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

               Toàn quận Ngũ Hành Sơn hiện có 2.053 hội viên CCB với 1.859 hộ, sinh hoạt trong 08 Tổ chức hội cơ sở. Là những người được tôi luyện, giáo dục và trưởng thành trong quân đội nên phần lớn cán bộ hội viên Hội CCB luôn giữ vững và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia có hiệu quả và đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của quận.

               Nhiều CCB gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương như cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, CVĐ “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình “Thành phố 4 an”, phong trào CCB giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, làm giàu cho gia đình và quê hương. Những CCB đang làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, trường học không ngừng phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, kiến thức khoa học, kỹ thuật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

               Hàng ngàn lượt cán bộ, hội viên CCB các cấp được nghiên cứu, học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo điều kiện cho Hội CCB các cấp tham gia góp ý kiến xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với CCB và Hội CCB. Định kỳ 6 tháng, một năm, cấp uỷ các cấp đều nghe lãnh đạo Hội CCB báo cáo kết quả hoạt động và cho ý kiến chỉ đạo kịp thời, đồng thời ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, thông báo ý kiến chỉ đạo các hoạt động liên quan đến công tác CCB, tổng kết rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có liên quan đến công tác CCB.

               Ban Thường vụ Quận ủy thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ Hội CCB từ quận đến cơ sở, đảm bảo đủ số lượng, nâng cao chất lượng theo hướng xây dựng hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỷ lệ CCB tham gia giữ chức vụ chủ chốt trong các cấp uỷ đảng, chính quyền ở cơ sở khá cao. Hiện nay, Hội CCB quận có trên 45,5% với trên 900 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến khu dân cư, có 32 hội viên cựu chiến binh được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời, các cấp uỷ đảng trong quận đã tăng cường lãnh đạo xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Hội CCB các cấp. Trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động và công tác cán bộ hội.  Hầu hết CCB đương nhiệm trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể đã phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp đã xây dựng quy chế phối hợp hoạt động với Hội CCB, tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất để Hội CCB hoạt động hiệu quả.

               Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở đã góp phần tích cực trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội CCB các cấp. Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “dân vận khéo” đã được các cấp Hội cụ thể hóa thành các nhiệm vụ cụ thể, được đông đảo cán bộ, hội viên tích cực tham gia có hiệu quả: Các cấp Hội đã phối hợp với các ngân hàng tín chấp, ủy thác cho hội viên vay, hiện nay toàn quận quản lý dư nợ với số tiền 29 tỷ đồng cho hơn 812 lượt hộ vay với các chương trình phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên...Bên cạnh đó, Hội CCB xây dựng nguồn vốn xoay vòng nội bộ và quỹ đồng đội của Hội hơn 770 triệu đồng cho hàng trăm lượt hội viên vay không lấy lãi nhằm tạo điều kiện cho hộ gia đình hội viên giải quyết khó khăn trong cuộc sống; thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách có liên quan tới CCB, tổ chức vận động quyên góp giúp hội viên CCB nghèo… Bằng nhiều giải pháp hỗ trợ thiết thực như trao phương tiện sinh kế, trao quà, hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở, hỗ trợ vốn, nhiều hội viên mạnh dạn chuyển đổi ngành nghề, cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao với quy mô phát triển ngày một lớn, số hội viên sản xuất kinh doanh giỏi ở các cấp ngày một tăng. Đời sống của hội viên cựu chiến binh ngày càng được cải thiện và nâng cao, trong 15 năm qua đã xóa 227 hộ CCB nghèo, riêng trong năm 2018 đã giảm được 11/14 hộ hội viên CCB nghèo, 3 hộ nghèo còn lại không còn khả năng lao động, do vậy không có khả năng thoát nghèo nên đề nghị chuyển qua đối tượng thuộc diện trợ cấp xã hội.

               Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào đời sống hội viên, hàng năm Ban Thường vụ Hội CCB hướng dẫn các cấp hội xây dựng 5 chuẩn mực hội viên CCB theo chuẩn mực đạo đức của Bác. Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, các cấp Hội CCB đã phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức trên 110 buổi giáo dục truyền thống cho trên 2.240 lượt đoàn viên, thanh niên, học sinh; hình thức giáo dục ngày càng phong phú, đa dạng, hiệu quả như: gặp mặt, tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ; kể chuyện truyền thống, gương tốt, người tốt, việc thật, tổ chức giao lưu, toạ đàm, đối thoại trực tiếp với Đoàn viên, thanh niên; giáo dục qua các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", hành quân về nguồn, thăm chiến trường xưa, thăm bảo tàng di tích lịch văn hoá; tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; phối hợp tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại các nghĩa trang trên địa bàn quận. Thông qua các hoạt động trên, đã góp phần giúp cho thanh, thiếu niên nhận thức đúng đắn về lịch sử, trân trọng công lao của cha anh, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

               Các cấp hội đã có nhiều mô hình hoạt động tình nghĩa, tương trợ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, làm giàu; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; gương mẫu đi đầu trong công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; công tác quốc phòng toàn dân; tích cực tham gia phòng chống tệ nạn xã hội, tệ tham nhũng, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội. Phong trào thi đua CCB gương mẫu được phát động mạnh mẽ, liên tục, đều khắp, có chất lượng đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”,  “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

               Để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn mới, đồng chí Bí thư Quận ủy Lê Trung Chinh chỉ đạo, trong thời gian tới, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp của |Mặt trận và các, ban, ngành, đoàn thể đối với công tác CCB. Hội CCB cần nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động hội viên CCB phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, đoàn kết, gương mẫu, tích cực xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, xây dựng Hội thực sự trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phát triển hội viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng; quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, hội viên,xứng đáng là đoàn thể chính trị xã hội, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

  Thanh Lài 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 9 6 8 7 9 1
Hôm nay: 23.062
Hôm qua: 34.896
Tuần này: 57.958
Tháng này: 983.772
Tổng cộng: 22.968.791