Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 07/12/2018 Lượt xem: 28

               Trong những năm qua, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động đã được Hội Chữ thập đỏ các cấp quận Ngũ Hành Sơn triển khai bằng những việc làm thiết thực nhằm trợ giúp trực tiếp, kịp thời và thiết thực các đối tượng đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”.

               Ông Mai Văn Ba-Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ quận Ngũ Hành Sơn cho biết: Xác định đây là cuộc vận động lớn, có ý nghĩa thiết thực, Hội chữ thập đỏ quận đã kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Công văn số 299-CV/QU năm 2008 và Công văn số 394-CV/QU năm 2017 chỉ đạo Đảng ủy 04 phường và các chi Đảng bộ trực thuộc tiếp tục hưởng ứng và triển khai cuộc vận động, về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp và hưởng ứng cuộc vận động: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. 

Trao quà cho học sinh khó khăn phường Mỹ An

               Qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trên địa bàn quận đã có những hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mang tính lâu dài, xuyên suốt. Đến nay, toàn quận đã khảo sát và lập hồ sơ được 3.050 địa chỉ nhân đạo, đã vận động giúp đỡ 2.900 đối tượng với tổng số tiền hơn 4,8 tỷ đồng.  Hiệu quả thực hiện cuộc vận động đều tăng về số lượng, địa chỉ được giúp, chất lượng và giá trị vật chất năm sau luôn cao hơn năm trước. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”. Quá trình triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao, tạo được điểm nhấn, trở thành một nét đẹp văn hóa. Từ sự quan tâm hỗ trợ này, nhiều hộ gia đình có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, có định hướng làm ăn mang tính bền vững, hòa nhập với cộng đồng, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

               Hội CTĐ đã tích cực tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân giúp đỡ các địa chỉ nhân đạo thông qua nhiều hình thức. Ngoài việc hỗ trợ tiền, lương thực đảm bảo sinh hoạt hàng tháng, các cấp hội tập trung vận động các nhà tài trợ giúp đỡ các địa chỉ nhân đạo theo hướng phát triển bền vững như  hỗ trợ con giống, cây giống, phương tiện sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế gia đình. Xây mới, sửa nhà ở, hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt, phương tiện hỗ trợ vận động như xe đạp, xe lăn… cho các đối tượng hộ nghèo, trẻ mồ côi, người đơn thân, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật.

               Hội CTĐ các cấp đã thực hiện tốt chức năng nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng giới thiệu các địa chỉ nhân đạo với các nhà tài trợ; thay mặt nhà tài trợ tiếp nhận, quản lý, hướng dẫn các địa chỉ nhân đạo sử dụng nguồn tài trợ đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch. 

               Qua 10 năm thực hiện có thể khẳng định: Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã được triển khai ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Thông qua cuộc vận động nhiều hoàn cảnh khó khăn, nghèo khó, bất hạnh được trợ giúp kịp thời, được cộng đồng chia sẻ, xóa đi mặc cảm, tự tin vươn lên hòa nhập với cộng đồng dân cư. Sự phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức trong hoạt động nhân đạo ngày càng hiệu quả. Cuộc vận động góp phần chuyển hướng tư duy nhận thức của các cấp Hội về tổ chức các hoạt động nhân đạo tại cộng đồng, chuyển từ vận động điểm, đơn, lẻ sang vận động diện rộng và cộng đồng trách nhiệm trên cơ sở hợp tác đối tác, từ đó khẳng định vai trò nòng cốt, vai trò cầu nối, điều phối của tổ chức Hội trong hoạt động nhân đạo, góp phần giảm bớt chồng chéo, trùng lặp, thiếu công bằng trong hoạt động nhân đạo.

               Kết luận Hội nghị, ông Lê Trung Chinh-Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngũ Hành Sơn, khẳng định, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” là chủ trương lớn, đúng đắn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái. Để Cuộc vận động trở thành thường xuyên, đạt hiệu quả, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, hội chữ thập đỏ cần tiếp tục tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều phương pháp, cách thức phong phú, đa dạng; phát huy vai trò nòng cốt của các cấp hội chữ đỏ trong triển khai công tác nhân đạo từ thiện. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp trong hoạt động nhân đạo trên tinh thần mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Điều tra nắm bắt, phân loại các đối tượng cần giúp đỡ, hướng vào các biện pháp trợ giúp cụ thể theo mục tiêu của cuộc vận động. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, hội viên, tình nguyện viên. Tăng cường công tác tham mưu, đề xuất các cấp ủy, chính quyền về thực hiện các chính sách đối với những đối tượng có địa chỉ rõ ràng và có sự ưu tiên trợ giúp cho từng đối tượng, tránh dàn trải, kém hiệu quả. Tiếp tục phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong hỗ trợ các “địa chỉ nhân đạo”, động viên các cá nhân và hộ gia đình được trợ giúp vượt khó vươn lên thoát nghèo.

               Với mục tiêu trợ giúp trực tiếp, kịp thời và thiết thực các đối tượng đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, hoà nhập với cộng đồng, Cuộc vận động được triển khai theo phương châm tổ chức, cá nhân hỗ trợ cụ thể; đối tượng cụ thể; trợ giúp theo hướng phát triển bền vững do Hội Chữ thập đỏ thực hiện và vận động các tổ chức, các cá nhân khác cùng tham gia. Rút kinh nghiệm từ việc thực hiện cuộc vận động trong thời gian qua, Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” giai đoạn 2018 - 2022 đã có những đổi mới để cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực nhất như: Các cấp hội đã tiến hành rà soát, phân loại toàn bộ các địa chỉ nhân đạo cần hỗ trợ trên địa bàn quận để xây dựng kế hoạch vận động tài trợ cho từng năm và cả nhiệm kỳ. Xác định các nhóm đối tượng theo nhu cầu hỗ trợ để giới thiệu phù hợp với khả năng của từng nhà tài trợ. Tham mưu tích cực với cấp ủy, chính quyền có sự lãnh chỉ đạo chặt chẽ để các tổ chức chính trị xã hội cùng vào cuộc với Hội tạo nên phong trào rộng rãi và mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững. Hội cơ sở chủ động vận động trực tiếp các nhà tài trợ, các tổ chức cá nhân trên địa bàn ủng hộ, hỗ trợ các địa chỉ, phát huy nguồn nội lực của địa phương và kết hợp giữa hỗ trợ cải thiện đời sống trước mắt với hỗ trợ sinh kế lâu dài giúp cho các địa chỉ nhân đạo từng bước vươn lên tự đảm bảo được cuộc sống tương ứng với mức sống của cộng đồng dân cư.

               Với việc thực hiện tốt phong trào “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp hội CTĐ trong quận đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống, qua đó, góp phần khơi gợi, phát huy tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng./.

Như Ý

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 1 0 2 7 0 7
Hôm nay: 11.679
Hôm qua: 21.859
Tuần này: 124.267
Tháng này: 250.397
Tổng cộng: 17.102.707