Đảng ủy phường Mỹ An nghiên cứu, quán triệt các NQ, KL của Hội nghị lần thứ 7 BCHTW Đảng (khóa XI)
Người đăng tin: Test Test Ngày đăng tin: 03/10/2013 Lượt xem: 3

Trong hai ngày 28 và 29/8/2013, Đảng ủy phường Mỹ An tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và các chương trình hành động, đề án của Quận ủy Ngũ Hành Sơn đối với toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ, trưởng các đoàn thể và tổ chức-xã hội thuộc phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi: Ủy viên BTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, đồng chí Nguyễn Tri Xưởng: QUV - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy và đồng chí Trần Văn Thích: Ủy viên BTV Quận ủy - Bí thư Đảng ủy phường Mỹ An truyền đạt những nội dung gồm: Nghị quyết số 25-NQ/TW Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", Nghị quyết số24-NQ/TW Về chủ động biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường", Kết luận số 62-KL/TW Về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 , Kết luận số 63-KL/TW Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020" và Kết luận số 64-KL/TW Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở"; các chương trình hành động và đề án thực hiện các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 7 của Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) nhằm giúp đảng viên, cán bộ, công chức hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, các chủ trương, quan điểm của Đảng. Từ đó, Đảng ủy phường xây dựng chương trình hành động, vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng, tham gia tích cực đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch và những nhận thức lệch lạc trong đội ngũ cán bộ, đảng viên./.


Trần Viết Thẩm (Đảng ủy phường Mỹ An)

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 9 8 8 2 4 3
Hôm nay: 9.803
Hôm qua: 21.024
Tuần này: 9.803
Tháng này: 135.933
Tổng cộng: 16.988.243