Quán triệt, triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII)
Người đăng tin: Admin Ngày đăng tin: 11/06/2019 Lượt xem: 41

               Chiều ngày 06/6, Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Bộ Chính trị (khóa XII) đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan Mặt trận-các đoàn thể quận, các chi bộ trực thuộc Quận ủy và Đảng bộ các Cơ quan chính quyền quận.

               Tại Hội nghị, các đảng viên đã nghe báo cáo viên Quận ủy quán triệt các nội dung của Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, tập trung giới thiệu làm rõ ý nghĩa, sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết. Phân tích ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân khuyết điểm, hạn chế trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Chỉ rõ mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và các biện pháp chủ yếu tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

               Thông qua học tập, quán triệt sẽ giúp các đồng tham dự Hội nghị nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Nghị quyết 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin khoa học vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả.

               Hội nghị cũng đã nghe quán triệt Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đặt ra mục tiêu “đến năm 2030 làm sao xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm về du lịch, về khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ cao, về logistic và phát triển Đà Nẵng theo hướng trở thành một thành phố thông minh, một thành phố sinh thái, đáng sống để đến năm 2030 tầm cỡ của Đà Nẵng không chỉ là một thành phố hàng đầu của cả nước mà còn là một thành phố hàng đầu của khu vực Đông Nam Á. Và đến năm 2045 trở thành một trong những thành phố hàng đầu của châu Á nói chung”.  Tập trung làm rõ những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố cần chung tay thực hiện để nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo động lực cho Đà Nẵng phát triển nhanh và bền vững.

Thanh Lài

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 7 8 3 7 4 0 5
Hôm nay: 6.461
Hôm qua: 8.758
Tuần này: 15.219
Tháng này: 154.478
Tổng cộng: 17.837.405