Quy định mới về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 23/09/2020 Lượt xem: 54

Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ (trừ Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Việc xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc phải dựa trên chủ trương của Đảng, pháp luật về vị trí việc làm, số lượng người làm việc và tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2017 -2018 

Căn cứ xác định vị trí việc làm, số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

Vị trí việc làm được xác định dựa trên hai tiêu chí. Thứ nhất là chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập. Thứ hai là mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

Căn cứ xác định số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập phải dựa trên ba tiêu chí: 

1. Vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế tại từng vị trí việc làm của đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Mức độ hiện đại hóa công sở, trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Thực trạng quản lý, sử dụng số lượng người làm việc được giao của đơn vị.

Nghị định cũng nêu rõ 3 căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp bao gồm: Danh mục vị trí việc làm; mức độ phức tạp của công việc của vị trí việc làm; tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp viên chức tương ứng với vị trí việc làm.

Nghị định số 106/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020, thay thế Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Kiều Linh

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 7 3 4 1 0 9
Hôm nay: 33.535
Hôm qua: 27.711
Tuần này: 61.246
Tháng này: 749.090
Tổng cộng: 22.734.109