XXIV. LĨNH VỰC: XUẤT BẢN, IN VÀ PHÁT HÀNH
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 20/10/2020 Lượt xem: 4

1. Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với UBND cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.
+ Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, UBND cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.
- Cách thức thực hiện:
+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;
+ Qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần hồ sơ: Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 13 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
- Căn cứ pháp lý:
+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
+ Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
+ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
Mẫu số 13 (tải về)
 
2. Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
- Trình tự thực hiện:
+ Bước 1: Cơ sở dịch vụ photocopy phải gửi tờ khai thay đổi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến UBND cấp huyện.
+ Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, UBND cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý. 
- Cách thức thực hiện:
+ Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện;
+ Qua hệ thống bưu chính.
- Thành phần hồ sơ: Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp huyện.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.
- Lệ phí: Không có.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (Mẫu số 14 - Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP) (tải về).
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.
- Căn cứ pháp lý:
+ Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
+ Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
+ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.
 
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 4 1 0 4 6 8 0
Hôm nay: 10.312
Hôm qua: 54.585
Tuần này: 64.897
Tháng này: 995.184
Tổng cộng: 24.104.680