Thông báo một số nội dung triển khai Quyết định 2985/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 16/09/2021 Lượt xem: 2094

1. Về việc cấp Giấy đi đường đối với công nhân công trình xây dựng trên địa bàn quận
 
UBND quận đã ban hành Công văn số 2893/UBND-VP ngày 15/9/2021 V/v triển khai Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố. Theo đó, tạm thời chỉ cho phép công nhân, người lao động trên địa bàn thành phố và công nhân, người lao động đang ở tại các công trình, lán trại trên địa bàn quận tham gia hoạt động (trừ công nhân, người lao động ở các khu vực có nguy cơ rất cao, diễn biến dịch bệnh phức tạp). Lưu ý công nhân, người lao động đang cư trú ngoài địa bàn quận phải thực hiện nguyên tắc "3 tại chỗ" (Sản xuất tại chỗ; ăn, uống tại chỗ; nghỉ ngơi tại chỗ); công nhân, người lao động cư trú trên địa bàn quận thực hiện phương châm “một cung đường, hai điểm đến”.
 
a) Đối với các công trình xây dựng nhà ở tư nhân: giao UBND các phường tổng hợp, chuyển Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận trình UBND quận xem xét cho phép thi công đính kèm danh sách công nhân, người lao động tham gia. UBND các phường chủ động tiếp nhận thông tin trực tiếp hoặc trực tuyến qua email công vụ của UBND phường:
 
+ Phường Mỹ An: phuongmyan@danang.gov.vn
+ Phường Khuê Mỹ: phuongkhuemy@danang.gov.vn
+ Phường Hòa Hải: phuonghoahai@danang.gov.vn
+ Phường Hòa Quý: phuonghoaquy@danang.gov.vn
 
Thông tin đăng ký gồm:
+ Bản sao Giấy phép xây dựng;
+ Đơn đề nghị cho triển khai xây dựng và mẫu đơn có danh sách người lao động; (tải về mẫu đơn)
 
Sau khi có văn bản chấp thuận cho phép triển khai công trình, đề nghị chủ đầu tư/chủ thầu đăng ký danh sách công nhân lên hệ thống giaydiduong.danang.gov.vn để được phê duyệt, lưu ý: đính kèm văn bản cho phép thi công của UBND quận và các file văn bản theo yêu cầu của hệ thống lên hệ thống giaydiduong.danang.gov.vn. Trường hợp công nhân đang cư trú trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thì giao UBND các phường cấp giấy đi đường, nếu có công nhân có nơi cư trú ngoài địa bàn quận thì UBND quận cấp giấy đi đường.
 
b) Đối với công trình xây dựng khác: Giao Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận chủ động tiếp nhận thông tin trực tiếp hoặc trực tuyến qua email công vụ của Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận (ktqtdtnhs@danang.gov.vn), thành phần hồ sơ tương tự hồ sơ đăng ký với UBND các phường và tham mưu UBND quận có văn bản cho phép thi công công trình đính kèm số lượng cụ thể công nhân, người lao động. 
 
Sau khi được UBND quận cho phép thi công, đề nghị các chủ đầu tư hoặc đơn vị thi công đăng ký cấp Giấy đi đường QRCode cho công nhân, người lao động để thi công công trình tại UBND quận Ngũ Hành Sơn theo quy định (lưu ý: đính kèm văn bản cho phép thi công của UBND quận và các file văn bản theo yêu cầu của hệ thống lên hệ thống giaydiduong.danang.gov.vn và gửi tới UBND quận Ngũ Hành Sơn).
 
2. Đối với việc tăng số lượng người lao động đã được cấp giấy đi đường
 
Đề nghị các công ty, doanh nghiệp… gửi đề nghị số lượng tăng danh sách và danh sách đính kèm theo mẫu trên hệ thống giaydiduong.danang.gov.vn theo quy định tại Quyết định 2985/QĐ-UBND về email quannguhanhson@danang.gov.vn để được phê duyệt thêm người được cấp và phản hồi lại email/điện thoại cho đơn vị.
 
     
Văn phòng UBND quận
Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 1 5 7 0 2 1 1
Hôm nay: 3.141
Hôm qua: 24.171
Tuần này: 83.439
Tháng này: 27.312
Tổng cộng: 31.570.211