Triển khai các giải pháp kiểm soát phòng chống dịch đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến làm việc tại Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 30/09/2021 Lượt xem: 100

Thực hiện các nội dung chỉ đạo về công tác phòng chống dịch tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28 tháng 9 năm 2021 và Thông báo số 114/TB-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của UBND thành phố Đà Nẵng, Công văn số 2815/STTTT-CNTT ngày 25 tháng 9 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông. UBND quận Ngũ Hành Sơn thông báo một số nội dung triển khai việc khai báo y tế và quét mã QR đối với người đến làm việc tại Trung tâm hành chính quận như sau:

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến làm việc, giao dịch tại Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn phải tự khai báo y tế và thực hiện quét mã QR trước khi vào Trung tâm hành chính quận. Việc quét mã tuân thủ theo hướng dẫn tại Công văn số 2815/STTTT-CNTT của Sở Thông tin và Truyền thông.

UBND các phường tổ chức việc quét mã QR tại trụ sở và thông báo rộng rãi cho tổ chức, công dân trên địa bàn phường chủ động thực hiện khai báo y tế hàng ngày để sử dụng khi đến giao dịch công việc tại UBND quận và UBND các phường cũng như các cơ quan, đơn vị có tổ chức việc tiếp công dân.

Trường hợp các phòng, ban ngoài Trung tâm hành chính quận nếu làm việc trực tiếp với các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu công việc thì phối hợp Văn phòng UBND quận để thiết lập giải pháp kiểm soát mã QR đối với những người đến làm việc tại trụ sở đơn vị và thực hiện các yêu cầu phòng, chống dịch theo quy định.

Thời gian kiểm soát khai báo y tế và quét mã QR bắt đầu từ ngày 30/9/2021 theo quy định của UBND thành phố. 

Link tải Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 28/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về Thực hiện chủ trương “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tình hình hiện nay.

Link tải Công văn số 6589/UBND-KGVX ngày 28/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng v/v áp dụng tạm thời một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hiện nay.

Link tải Thông báo số 114/TB-UBND ngày 29/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng Về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính các cấp.

Link tải Công văn số 2815/STTTT-CNTT ngày 25/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn sử dụng dữ liệu tiêm chủng kết hợp vào mã QR khai báo y tế, phục vụ người dân đến/tham gia hoạt động tại một số cơ sở, điểm đến đông người, có nguy cơ lây nhiễm cao.

Link tải Thông báo số 595/TB-UBND ngày 29/9/2021 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v triển khai các giải pháp kiểm soát phòng chống dịch đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến làm việc tại Trung tâm hành chính quận Ngũ Hành Sơn.

Văn phòng UBND quận

 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 3 5 3 7 0 1
Hôm nay: 1.937
Hôm qua: 22.961
Tuần này: 51.723
Tháng này: 219.004
Tổng cộng: 35.353.701