Mỹ An: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 29/11/2021 Lượt xem: 11

Đảng ủy phường Mỹ An vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. 

Ông Trần Văn Thành-Bí thư Đảng ủy phường Mỹ An quán triệt tại Hội nghị

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ phường đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Từ đó nâng cao nhận thức về những quan điểm, nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng cho các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; xây dựng quy hoạch cán bộ; củng cố, sắp xếp bộ máy, cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, triển khai thực hiện kịp thời các chế độ chính sách và các điều kiện khác cho các hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu các ban, ngành, cấp ủy các chi bộ đã có nhiều ý kiến chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.

Dịp này, Đảng ủy phường cũng triển khai đến toàn thể bí thư các chi bộ trực thuộc Quy định số 24-QĐ-TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021./.

Như Ý 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 2 3 5 3 9 9 0
Hôm nay: 2.173
Hôm qua: 6.276
Tuần này: 8.449
Tháng này: 375.826
Tổng cộng: 32.353.990