Ngũ Hành Sơn: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 01/12/2021 Lượt xem: 22

Sáng ngày 30/11/2021, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Quang cảnh Hội nghị

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đã có những bước đổi mới tích cực, chất lượng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Nhận thức về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng từ quận đến cơ sở của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được nâng lên. Phương thức vận động quần chúng được đa dạng hóa các loại hình để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; chất lượng công tác, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng cao, ý thức trách nhiệm, năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội từ quận đến cơ sở đã nghiêm túc quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Từ đó nâng cao nhận thức về những quan điểm, nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng cho các hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác, sinh hoạt của tổ chức Đảng ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị; xây dựng quy hoạch cán bộ; củng cố, sắp xếp bộ máy, cán bộ theo hướng nâng cao chất lượng, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ công chức, triển khai thực hiện kịp thời các chế độ chính sách và các điều kiện khác cho các hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Từ năm 2007 đến nay, Quận ủy Ngũ Hành Sơn kết nạp 1.411 đảng viên mới; chỉ định, giới thiệu ứng cử bổ sung 239 lượt cán bộ cấp cơ sở; tiến hành kiểm tra, giám sát quy chế làm việc của 20 lượt tổ chức cơ sở Đảng; giới thiệu 8 lượt cán bộ để giới thiệu, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận…

Tại hội nghị, đại diện UBND quận, các ngành, địa phương đã có những ý kiến, tham luận làm rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Anh Thi - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, cơ quan đơn vị trong thời gian qua: căn cứ theo quy định của cấp trên và chỉ đạo của Quận ủy đã chủ động phát huy vai trò trong việc đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thực hiện đảm bảo các nhiệm vụ mà nghị quyết của Quận ủy ban hành hằng năm về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo đảm bảo tiêu chuẩn quy định; đổi mới phương thức, mô hình hoạt động phù hợp với tình hình mới, đáp ứng được nguyện vọng của Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia ý kiến xây dựng chính quyền vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác tổ chức, cán bộ; trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; trong công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu…Để tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong thời gian qua, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các phường, đơn vị rà soát lại các tiêu chí, kế hoạch đã đề ra, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cải cách hành chính, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; các chi bộ, đơn vị nghiêm túc quán triệt các Nghị quyết của cấp trên, nâng cao chất lượng sinh hoạt, ban hành các Nghị quyết đúng quy trình, dân chủ, sát với thực tiễn; Tiếp tục thực hiện kiểm soát tốt dịch bệnh Covid 19, không chủ quan lơ là, cách ly theo dõi y tế nghiêm ngặt; quan tâm đến tình hình ANTT, ATXH, tấn công trấn áp các loại tội phạm để đảm bảo cho nhân dân bình yên.

Thanh Lài

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 2 3 5 3 3 8 0
Hôm nay: 1.563
Hôm qua: 6.276
Tuần này: 7.839
Tháng này: 375.216
Tổng cộng: 32.353.380