Đảng ủy Hòa Quý tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 01/12/2021 Lượt xem: 23

Chiều ngày 29/11/2021, Đảng ủy phường Hòa Quý tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. 

Quang cảnh Hội nghị

Trong 15 năm qua, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW 5 cơ bản đạt yêu cầu; kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều quy định, quy chế nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, cải tiến một bước về phong cách, lề lối làm việc, chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị trên nhiều mặt được nâng lên so với trước. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực. Qua đó chất lượng đội ngũ cán bộ ngày càng nâng cao cả về trình độ, năng lực, hệ thống chính trị từ phường đến khu dân cư được củng cố, kiện toàn cả về tổ chức và chất lượng hoạt động, phương pháp lãnh đạo từng bước được đổi mới.

Thời gian tới, Đảng ủy Hòa Quý xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phù hợp thực tiễn địa phương để lãnh đạo thực hiện; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng; đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ phường đến khu dân cư; đẩy mạnh cải cách hành chính; rà soát hệ thống các văn bản của Đảng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, liên thông trong hệ thống chính trị.

Thanh Lài 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 2 3 5 3 7 8 6
Hôm nay: 1.969
Hôm qua: 6.276
Tuần này: 8.245
Tháng này: 375.622
Tổng cộng: 32.353.786