Ngân hàng Chính sách xã hội quận triển khai thực hiện một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: đối chiếu, phân loại nợ vay của khách hàng năm 2021
Người đăng tin: Sinh Lê Kim Huỳnh Ngày đăng tin: 13/01/2022 Lượt xem: 46

Công tác đối chiếu, phân loại nợ được NHCSXH thực hiện theo định kỳ 3 năm/lần theo quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế phân loại nợ tại NHCSXH. 

Năm 2022, thực hiện Văn bản số 10726/NHCS-QLN ngày 19/11/2021 của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về việc triển khai thực hiện đối chiếu, phân loại nợ của khách hàng, ngày 13/01/2022 Phòng giao dịch NHCSXH quận Ngũ Hành Sơn đã bắt đầu triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ năm 2021  đến 100% khách hàng có dư nợ gốc và nợ lãi phát sinh đến thời điểm 31/12/2021. 

Việc đối chiếu nhằm đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách và giúp cho Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận, chính quyền địa phương nắm được thực trạng nợ đã cho vay, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn quận. Đồng thời thông qua đối chiếu, NHCSXH quận và các Hội đoàn thể nhận ủy thác tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nâng cao chất lượng và hiệu quả nguồn vốn vay, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

Trong quá trình thực hiện đối chiếu nợ, cán bộ NHCSXH được phân công kết hợp tuyên truyền, phổ biến về mục đích, quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn NHCSXH để hộ vay hiểu và chấp hành thực hiện tốt. Thời gian triển khai thực hiện công tác đối chiếu, phân loại nợ từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/4/2022. 

Cán bộ tín dụng theo dõi địa bàn thường xuyên cập nhật các chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền phòng chống dịch để chủ động xây dựng, điều chỉnh kế hoạch đối chiếu, phân loại nợ thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn. Trong quá trình đối chiếu, phân loại nợ luôn luôn tuân thủ nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch Covid-19 và có biện pháp bảo đảm an toàn phòng dịch cho khách hàng và cán bộ NHCSXH. 

Hình ảnh: Cán bộ NHCSXH quận thực hiện đối chiếu nợ tại phường Mỹ An

Ngân hàng CSXH quận Ngũ Hành Sơn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 4 2 8 9 5 5
Hôm nay: 2.737
Hôm qua: 6.227
Tuần này: 37.270
Tháng này: 362.825
Tổng cộng: 34.428.955