Tăng cường siết chặt tài khóa, tiết kiệm, chống lãng phí
Người đăng tin: BBT Ngày đăng tin: 07/02/2023 Lượt xem: 25

UBND thành phố vừa ban hành quyết định về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 trên địa bàn thành phố. Một số nhiệm vụ trọng tâm của chương trình là thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã được đề ra.

Đồng thời tập trung rà soát, ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia, đơn giá, định mức kinh tế, kỹ thuật trong đầu tư, xây dựng, dịch vụ công còn thiếu hoặc còn chồng chéo, mâu thuẫn; sửa đổi, bổ sung định mức chi tiêu công, tài sản công, xe công, khoán chi, khoán kinh phí sử dụng tài sản công; lao động, biên chế; quản lý, sử dụng tài nguyên, đất, khoáng sản; đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách Nhà nước.

Giải pháp để thực hiện các mục tiêu trên là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó cần tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Theo Báo Đà Nẵng

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 5 3 0 9 2 8
Hôm nay: 8.295
Hôm qua: 5.516
Tuần này: 13.811
Tháng này: 224.535
Tổng cộng: 37.530.928