Nâng cao chất lượng xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Người đăng tin: BBT Ngày đăng tin: 03/03/2023 Lượt xem: 47

Sáng ngày 02/3, Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 49-KH/QU của Quận ủy và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cao Thị Huyền Trân chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Trong năm 2022, hầu hết các chi, đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên tuyền và triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW các kế hoạch của Thành ủy, Quận ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Trên cơ sở đó, các cấp ủy chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai các công việc phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị. Bộ phận Thường trực Quận ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc kiểm điểm, giám sát, tự phê bình và phê bình các tập thể, cá nhân diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, nhất là các địa phương, đơn vị được gợi ý kiểm điểm năm 2021; Công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với các tổ chức Đảng, cấp ủy trực thuộc trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các kết luận, kế hoạch được tăng cường... Trong năm, Ban Thường vụ Quận ủy và cấp ủy các cấp đã kiểm tra 40 tổ chức đảng và 670 lượt đảng viên; giám sát 06 tổ chức đảng và 04 đảng viên về thực hiện Kết luận số 21, Nghị quyết TW 4 (khóa XII) và chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, kịp thời làm việc, góp ý điều chỉnh phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc ở một số cơ quan, đơn vị khi có dư luận.

Năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); bám sát các kế hoạch của Thành ủy, Quận Ủy và Chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của Quận ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm chất lượng, tiến độ. Chỉ đạo các chi, đảng bộ, địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022,… góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.      

Thanh Lài

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 8 1 1 1 3 7 9
Hôm nay: 9.815
Hôm qua: 14.290
Tuần này: 9.815
Tháng này: 46.629
Tổng cộng: 38.111.379