Thông báo số 1025/TB-KBNN ngày 27/02/2023 của Kho bạc Nhà nước về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN. Theo đó, thời gian khảo sát đợt I từ ngày 15/3/2023 đến ngày 15/05/2023, đề nghị các KBNN quận, huyện triển khai tuyên truyền qua hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử UBND các quận, huyện và thông báo bằng văn bản để các đơn vị, tổ chức và cá nhân giao dịch với KBNN biết và thực hiện./.
Người đăng tin: BBT Ngày đăng tin: 08/03/2023 Lượt xem: 25

 

Thông báo số 1025/TB-KBNN ngày 27/02/2023 của Kho bạc Nhà nước về việc triển khai đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN. Theo đó, thời gian khảo sát đợt I từ ngày 15/3/2023 đến ngày 15/05/2023, đề nghị các KBNN quận, huyện triển khai tuyên truyền qua hình thức niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử UBND các quận, huyện và thông báo bằng văn bản để các đơn vị, tổ chức và cá nhân giao dịch với KBNN biết và thực hiện./.

Thông báo

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 8 1 1 0 9 2 6
Hôm nay: 9.362
Hôm qua: 14.290
Tuần này: 9.362
Tháng này: 46.176
Tổng cộng: 38.110.926