KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2023
Người đăng tin: BBT Ngày đăng tin: 04/05/2023 Lượt xem: 51

Ngày 12 tháng 12 năm 2022, UBND quận đã ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023. Theo đó, trong năm 2023, Thanh tra quận sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Thanh tra quận sẽ chủ trì tiến hành 03 cuộc thanh tra thực hiện chính sách pháp luật về lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước; 01 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 Mục đích của hoạt động thanh tra nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế và những vấn đề còn bất cập, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đối tượng thanh tra và cơ chế, chính sách trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước nếu có; đồng thời kiến nghị các biện pháp khắc phục, xử lý. Phát huy nhân tố tích cực và những cách làm đạt hiệu quả, điển hình góp phần thúc đẩy nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội tại địa phương.

UBND quận yêu cầu Thanh tra quận triển khai có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với việc tham mưu giúp Chủ tịch UBND quận về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước của UBND quận; hoạt động thanh tra vừa bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, vừa bám sát, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của địa phương, tăng cường quản lý Nhà nước về thanh tra; hoạt động thanh ttra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đồng thời chú trọng việc thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

Toàn văn Quyết định có tại file đính kèm: Tải file đính kèm.

Thanh tra quận Ngũ Hành Sơn

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 9 8 0 2 8 7 4
Hôm nay: 19.319
Hôm qua: 22.857
Tuần này: 54.626
Tháng này: 79.077
Tổng cộng: 39.802.874