Khen thưởng 17 tập thể và cá nhân trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 29 của BTV Thành ủy và Chỉ thị 10 của BTV Quận ủy
Người đăng tin: BBT Ngày đăng tin: 12/05/2023 Lượt xem: 78

Chiều ngày 10/5, Quận ủy Ngũ Hành Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29 - CT/TU ngày 06/11/2013 của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, 05 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/QU ngày 27/02/2018 của BTVQuận ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 29-CT/TU).

Cùng dự có đồng chí Trần Viết Phương – Phó trưởng Ban Dân vận Thành ủy và các đồng chí đại diện các cơ quan tham mưu giúp việc Thành Ủy. Đồng chí Cao Thị Huyền Trân - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 29 - CT/TU do đồng chí Lê Thị Thanh Duyên – Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy trình bày cho thấy nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn quận đã có cách làm sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, cụ thể hóa các tiêu chí “5 xây”: trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu; “3 chống”: chống quan liêu, chống tiêu cực, chống bệnh hình thức” đưa chỉ thị nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Tại khối chính quyền, các cơ quan, đơn vị đã đưa ra nhiều giải pháp, hành động cụ thể hướng đến các tiêu chí “trách nhiệm, trung thực, chuyên nghiệp, kỷ cương, gương mẫu” và “chống quan liêu, chống tiêu cực, chống bệnh hình thức”. Tỷ lệ CBCCVC đạt mức tốt đối với tiêu chí “5 xây” trên 96%, riêng tiêu chí chuyên nghiệp đạt trên 90%, mức trung bình chiếm tỷ lệ thấp (0,44%).

Qua 10 năm triển khai thực hiện, nhận thức, thái độ và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, CBCCVC và người lao động được nâng lên. Ý thức chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị bảo đảm. Trách nhiệm trong tham mưu, giải quyết công việc của các cơ quan, đơn vị và địa phương được tăng cường hơn trước; tác phong lề lối làm việc của CBCCVC chuyên nghiệp hơn, thân thiện khi tiếp xúc với tổ chức, cá nhân. Đa số các nhiệm vụ đã được các cơ quan, đơn vị và địa phương thực hiện hoàn thành, góp phần vào kết quả thực hiện chung của quận và thành phố.

Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và sớm hẹn bình quân trên toàn quận đạt trên 99%. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trễ hẹn giảm qua các năm. Đến nay, đã có 04/04 UBND  phường vận hành hiệu quả mô hình một cửa hiện đại; triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại quận và 04/04 phường; 100% cơ quan, đơn vị, UBND các phường sử dụng thống nhất, hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành của thành phố nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ trong giải quyết công việc chung, văn bản liên thông đạt 100%, văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành đạt mức từ 90% trở lên.

Trong 10 năm qua, quận và các phường đã tiếp nhận 1.359 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (trong đó có 08 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo, 1.349 đơn kiến nghị phản ánh). Đã thụ lý 1.084 đơn thuộc thẩm quyền (trong đó, có 7 đơn khiếu nại, 2 đơn tố cáo, 1.075 đơn kiến nghị, phản ánh), đã giải quyết đạt trên 99,8%. Các đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh còn lại đã lưu, không thụ lý giải quyết hoặc chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đối với các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU được triển khai thực hiện nghiêm túc gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) một cách cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần “5 xây, 3 chống”. Qua đăng ký, tất cả đảng viên, CBCCVC đã đề ra nhiều giải pháp, phương hướng cụ thể để thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính cũng như nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ.

Qua đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính từ năm 2014 đến năm 2022, quận Ngũ Hành Sơn đạt kết quả khá trở lên. Trong đó, có 05 năm đạt tốt, 02 năm đạt rất tốt.  

Ngoài kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 10-CT/QU tại các cơ quan, đơn vị vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Còn thụ động trong công tác tuyên truyền; một bộ phận nhỏ CBCCVC - LĐ vẫn còn hạn chế về kỹ năng giao tiếp ứng xử. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một vài cá nhân chưa thực sự nghiêm túc. Một số trường hợp chưa nắm vững nghiệp vụ nên việc hướng dẫn chưa rõ ràng, cụ thể, gây phiền hà cho người dân; một số nội dung đăng ký Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị số 10-CT/QU của cá nhân chưa cụ thể, định tính, còn rập khuôn, thiếu định lượng. Một số ít cơ quan, đơn vị chưa thực hiện các biện pháp để theo dõi thường xuyên và đánh giá tình hình triển khai Chỉ thị số 29-CT/TU trong nội bộ cơ quan, đơn vị.

 Hội nghị đã nghe một số tham luận của một số địa phương, đơn vị về kết quả, kinh nghiệm thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị 10 –CT/QU.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Cao Thị Huyền Trân đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời, khẳng định việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị 10 –CT/QU từ các nội dung “5 xây, 3 chống” đã tạo thêm một kênh rèn luyện, đánh giá, giám sát về tinh thần, thái độ, phương thức, lề lối làm việc của CBCCVC, góp phần quan trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ CBCCVC quận trong những năm qua.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TU, Chỉ thị 10-CT/TU gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, các cấp ủy Đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm lãnh đạo thực hiện; theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nội dung tiêu chí về “5 xây”, “3 chống” gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao của CBCCVC, xem đây là yêu cầu cấp bách của việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, vì dân, và cũng là công việc thường xuyên, liên tục, lâu dài trong công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị.

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cao Thị Huyền Trân trao Giấy khen đến các tập thể

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, tổ chức, công dân; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính bảo đảm yêu cầu chất lượng, minh bạch, kịp thời, đáp ứng được nguyện vọng và lợi ích chính đáng của người dân, doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị phải có trách nhiệm trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp một cách kịp thời, đầy đủ và trách nhiệm.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Nguyễn Hòa trao Giấy khen đến các cá nhân

Tại Hội nghị, UBND quận đã tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích tốt công thực hiện Chỉ thị 29 của Thành ủy và 05 năm thực hiện Chỉ thị 10 của Ban Thường vụ Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

Thanh Lài 

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 9 8 0 2 8 8 4
Hôm nay: 19.329
Hôm qua: 22.857
Tuần này: 54.636
Tháng này: 79.087
Tổng cộng: 39.802.884