Triển khai kế hoạch và giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ năm 2023
Người đăng tin: BBT Ngày đăng tin: 24/05/2023 Lượt xem: 7

Chiều ngày 24/5, Ban Chỉ đạo diễn tập phường trong khu vực phòng thủ quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phường Khuê Mỹ, Hòa Quý trong khu vực phòng thủ năm 2023. Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cao Thị Huyền Trân chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch diễn tập chiến đấu phường Khuê Mỹ, Hòa Quý trong khu vực phòng thủ năm 2023 và công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tổ liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

 Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị và hai phường Khuê Mỹ, Hòa Quý thảo luận, phát biểu kết luận và giao nhiệm vụ, Bí thư Quận ủy Cao Thị Huyền Trân nhấn mạnh: Diễn tập chiến đấu phường Khuê Mỹ, Hòa Quý trong khu vực phòng thủ là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023. Thông qua diễn tập để nâng cao năng lực, trình độ, kinh nghiệm và khả năng vận hành cơ chế của các cơ quan, ban, ngành của địa phương khi có tình huống xảy ra, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để cuộc diễn tập diễn ra thành công, tốt đẹp, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo cho phường làm tốt mọi công tác  chuẩn bị và thực hành diễn tập theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đoàn thể mà mình phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo diễn tập quận về chất lượng nội dung tập.

Giao Ban Chỉ huy quân sự quận làm trung tâm hiệp đồng, tổ chức bồi dưỡng khung tập cho phường Khuê Mỹ, Hoà Quý; kiểm tra, đôn đốc 02 phường làm mọi công tác chuẩn bị cho diễn tập. Phân công các ngành, đoàn thể chuẩn bị các nội dung văn kiện chỉ đạo và đạo diễn trong thực hành diễn tập theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành, hội, đoàn thể, theo dõi, chỉ đạo các phường. Khảo sát, kiểm tra việc bố trí thiết bị tại khu diễn tập vận hành cơ chế, khu trụ bám bí mật.

Giao Công an quận xây dựng đầu bài, phương án xử trí tình huống A2 (Chống tập trung đông người gây rối ANCT-TTATXH) phù hợp với khả năng thực tế của phường và các tình huống có thể xảy ra tại địa phương, báo cáo thông qua Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định. Tổ chức chỉ đạo, đạo diễn Công an phường chuẩn bị và thực hành diễn tập theo phương án tập được Ban Chỉ đạo đã thông qua. Xây dựng kế hoạch phòng cháy chữa cháy, kế hoạch bảo đảm an toàn, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự và các thông báo về bảo đảm an toàn tại các khu vực diễn tập của phường.

Ngoài các nội dung trên đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo kế hoạch diễn tập chiến đấu phường Khuê Mỹ, Hòa Quý trong KVPT năm 2023 của Chủ tịch UBND quận.

Đề nghị Đảng ủy, UBND phường Khuê Mỹ, Hoà Quý tổ chức quán triệt nhiệm vụ và triển khai chặt chẽ công tác chuẩn bị mọi mặt để bảo đảm cho diễn tập đạt kết quả tốt. Chỉ đạo các ngành, đoàn thể của phường làm tốt mọi công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập theo đúng ý định diễn tập được Ban Chỉ đạo diễn tập quận thông qua. Phối hợp với các phòng, ban, ngành của quận làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, lực lượng vũ trang của phường về mục đích, yêu cầu của cuộc diễn tập. Tổ chức lực lượng tiến hành bố trí thiết bị tại khu trụ bám bí mật phục vụ cho di chuyển một phần cơ quan Đảng, chính quyền ra khu trụ bám bí mật.

Các lực lượng tham gia diễn tập cần khắc phục mọi khó khăn trong công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập, trong quá trình diễn tập phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và phương tiện kỹ thuật, không làm ảnh hưởng lớn đến công việc của địa phương và bảo đảm tiết kiệm.

Thanh Lài

Chuyên mục, tin tức liên quan:
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 8 0 8 4 2 8 3
Hôm nay: 3.593
Hôm qua: 7.576
Tuần này: 51.370
Tháng này: 19.533
Tổng cộng: 38.084.283