Khuê Mỹ: Ký cam kết thực hiện giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 20/05/2022

Hội thi trực tuyến "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ngũ Hành Sơn với Cải cách hành chính, chuyển đổi số và Chính quyền đô thị" 11/12/2021

Thời gian thi từ 8h00 - 9h00 ngày 11/12/2021

Một số nội dung về Hội thi trực tuyến với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ngũ Hành Sơn với cải cách hành chính, chuyển đổi ... 10/12/2021

Hội thi trực tuyến với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ngũ Hành Sơn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và chính quyền đ... 01/11/2021

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025... 30/08/2021

Hướng dẫn số 19-HD/BTGTU ngày 01/7/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tuyên truyền Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố v... 27/07/2021

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 07/07/2021

Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội 06/07/2021

Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/6/2021 của Thành ủy Đà Nẵng về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 19/06/2021

Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 26/3/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số 01/06/2021

Những câu hỏi then chốt và giải đáp về chuyển đổi số 02/04/2021

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 18 (kì cuối): Sau chính phủ số là gì? 25/03/2021

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 17: Đào tạo kỹ năng số như thế nào? 24/03/2021

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 16: Chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như thế nào? 22/03/2021

Cẩm nang Chuyển đổi số - Kỳ 15: Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như thế nào? 19/03/2021

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 3 5 6 8 1
Hôm nay: 4.374
Hôm qua: 22.381
Tuần này: 35.239
Tháng này: 100.984
Tổng cộng: 35.235.681

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính