Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 31/12/2021

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị số 14/CT-UBND năm 2021 27/12/2021

Thông báo Kết quả Hội thi trực tuyến với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ngũ Hành Sơn với cải cách hành chính, chuyển đổi s... 13/12/2021

Một số nội dung về Hội thi trực tuyến với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ngũ Hành Sơn với cải cách hành chính, chuyển đổi ... 10/12/2021

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 04/12/2021

Hội thi trực tuyến với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ngũ Hành Sơn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và chính quyền đ... 01/11/2021

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính quý 3 năm 2021 04/09/2021

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, Chỉ thị số 27/CT-TTg và Chỉ thị số 14/CT-UBND trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn 13/08/2021

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Ban Tiếp công dân quận, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ tại UBND quận và UBND các phường 22/07/2021

Kể từ 12h00 ngày 22 tháng 7 năm 2021 tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Ban Tiếp công dân quận, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ tại UBND quận và UBND các phường thuộc quận cho đến khi...

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW, Chỉ thị số 29-CT/TU và Chỉ thị số 14/CT-UBND 6 tháng đầu năm 2021 29/06/2021

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 5 2 3 4 8 4 9
Hôm nay: 3.542
Hôm qua: 22.381
Tuần này: 34.407
Tháng này: 100.152
Tổng cộng: 35.234.849

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính