Báo cáo Sơ kết Đề án Thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên Bưu điện 19/08/2020

Báo cáo Tình hình thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị số 14/CT-UBND 6 tháng đầu năm 2020 26/06/2020

Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 05/06/2020

Kế hoạch số 1259/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2020 01/06/2020

Quyết định số 4622/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND quận Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban nhân d... 02/01/2020

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 4 1 0 0 9 3 6
Hôm nay: 6.567
Hôm qua: 54.585
Tuần này: 61.153
Tháng này: 991.440
Tổng cộng: 24.100.936

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính