Một số nội dung về Hội thi trực tuyến với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ngũ Hành Sơn với cải cách hành chính, chuyển đổi ... 10/12/2021

Hội thi trực tuyến với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Ngũ Hành Sơn với cải cách hành chính, chuyển đổi số và chính quyền đ... 01/11/2021

Tạm dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Ban Tiếp công dân quận, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ tại UBND quận và UBND các phường 22/07/2021

Kể từ 12h00 ngày 22 tháng 7 năm 2021 tạm dừng việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Ban Tiếp công dân quận, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hồ sơ tại UBND quận và UBND các phường thuộc quận cho đến khi...

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Ngũ Hành Sơn 19/01/2021

Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 08/12/2020

Báo cáo Sơ kết Đề án Thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân viên Bưu điện 19/08/2020

Báo cáo Tình hình thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU và Chỉ thị số 14/CT-UBND 6 tháng đầu năm 2020 26/06/2020

Báo cáo Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020 05/06/2020

Kế hoạch số 1259/KH-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2020 về việc đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn năm 2020 01/06/2020

Quyết định số 4622/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch UBND quận Ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2020 của Ủy ban nhân d... 02/01/2020

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 2 3 2 1 0 8 3
Hôm nay: 5.210
Hôm qua: 12.815
Tuần này: 36.019
Tháng này: 342.919
Tổng cộng: 32.321.083

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính