Thủ tục Đăng ký kinh doanh Thủ tục Đăng ký kinh doanh

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
81 Thủ tục Giải quyết thủ tục chuyển trường đi ra ngoài thành phố Đà Nẵng Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
82 Thủ tục Giải thể trường Trung học cơ sở tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
83 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường Trung học cơ sở tư thục Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
84 Thủ tục Thành lập trường Trung học cơ sở tư thục Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
85 Thủ tục giải thể trường Tiểu học tư thục (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
86 Thủ tục Cho phép hoạt động giáo dục trường Tiểu học tư thục Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
87 Thủ tục Thành lập trường Tiểu học tư thục Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
88 Thủ tục giải thể trường nhà trường, nhà trẻ tư thục (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập nhà trường, nhà trẻ) Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
89 Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường nhà trường, nhà trẻ tư thục Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
90 Thủ tục Thành lập nhà trường, nhà trẻ dân lập, tư thục Lĩnh vực Giáo dục & Đào tạo
Tìm kiếm

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chứcThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 0 6 8 8 6 0
Hôm nay: 5.051
Hôm qua: 14.773
Tuần này: 5.051
Tháng này: 427.456
Tổng cộng: 12.068.860

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính