Dự án đầu tư Dự án đầu tư

Danh sách dự án

# Tên dự án Lĩnh vực Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Kinh phí Tình Trạng
1 Bàn ghế hội trường, họp, tiếp khách Mua sắm trang thiết bị 30/06/2017 12/12/2017 202.100.000 Đã ký kết
2 Bàn ghế tủ kệ gia công Mua sắm trang thiết bị 30/06/2017 12/12/2017 75.700.000 Đã ký kết
3 Bàn ghế tủ, kệ phục vụ làm việc và dạy học Mua sắm trang thiết bị 30/06/2017 12/12/2017 1.780.900.000 Đã ký kết
4 Dự án công nghệ thông tin năm 2016 Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin 04/11/2016 17/11/2016 12.000.000 Đã nghiệm thu
5 Máy chiếu Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 26.300.000 Đã ký kết
6 Máy chiếu thuộc MSTT đợt 2/2017 Mua sắm trang thiết bị 30/06/2017 28/11/2017 1.003.500.000 Đã ký kết
7 Máy in Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 50.190.000 Đã ký kết
8 Máy in thuộc MSTT đợt 2/2017 Mua sắm trang thiết bị 30/06/2017 28/11/2017 716.389.500 Đã ký kết
9 Máy photocopy Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 187.150.000 Đã ký kết
10 Máy photocopy thuộc MSTT đợt 2/2017 Mua sắm trang thiết bị 30/06/2017 28/11/2017 945.400.000 Đã ký kết
11 Máy scan Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 13.200.000 Đã ký kết
12 Máy scan thuộc MSTT đợt 2/2017 Mua sắm trang thiết bị 30/06/2017 28/11/2017 504.430.000 Đã ký kết
13 Máy tính xách tay thuộc MSTT đợt 2/2017 Mua sắm trang thiết bị 30/06/2017 28/11/2017 794.700.000 Đã ký kết
14 Máy tính để bàn cấu hình phổ thông Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 78.500.000 Đã ký kết
15 Máy tính để bàn khác, máy chủ và linh kiện Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 205.260.000 Đã ký kết
16 Máy tính để bàn, máy chủ và linh kiện thuộc MSTT đợt 2/2017 Mua sắm trang thiết bị 30/06/2017 28/11/2017 4.767.666.000 Đã ký kết
17 Máy điều hòa nhiệt độ Mua sắm trang thiết bị 30/06/2017 17/11/2017 105.300.000 Đã ký kết
18 Máy điều hòa nhiệt độ Mua sắm trang thiết bị 20/05/2017 13/11/2017 201.500.000 Đã ký kết
19 Máy điều hòa nhiệt độ thuộc MSTT đợt 2/2017 Mua sắm trang thiết bị 30/06/2017 28/11/2017 650.500.000 Đã ký kết
20 Tủ, Kệ đựng hồ sơ tài liệu Mua sắm trang thiết bị 30/06/2017 12/12/2017 168.400.000 Đã ký kết
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 7 4 6 5 5 4
Hôm nay: 9.417
Hôm qua: 36.563
Tuần này: 73.691
Tháng này: 761.535
Tổng cộng: 22.746.554