Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm
Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 1 4 3 7 8 2 5
Hôm nay: 10.680
Hôm qua: 32.688
Tuần này: 102.673
Tháng này: 713.236
Tổng cộng: 11.437.825

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính