Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Gia hạn giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị

Trình tự thực hiện

+    Bước 1: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.

+    Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định. Sau đó chuyển hồ sơ cho Phòng Quản lý Đô thị.

+    Bước 3: Phòng Quản lý Đô thị tham mưu xử lý hồ sơ và trình UBND cấp huyện quyết định việc gia hạn giấy phép xây dựng; chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả để trả cho chủ đầu tư.

Cách thực hiện Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do chưa khởi công xây dựng;

+ Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện Chủ đầu tư
Kết quả thực hiện Cho phép gia hạn không quá 6 tháng.
Lệ phí 10.000 đồng
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn một lần. Thời gian gia hạn tối đa không quá 6 tháng. Nếu hết thời gian gia hạn, chủ đầu tư chưa khởi công xây dựng thì phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.
Căn cứ pháp lý

+ Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;

+ Nghị định 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí;

+ Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng.
Tên cơ quan UBND quận Ngũ Hành Sơn
Lĩnh vực Xây dựng nhà ở và ĐTXD

 


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 5 1 3 7 8 4
Hôm nay: 2.080
Hôm qua: 6.825
Tuần này: 15.695
Tháng này: 207.391
Tổng cộng: 37.513.784

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính