Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
271 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (do bị rách, nát hoặc mất)
272 Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh
273 Thủ tục Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
274 Thủ tục Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
275 Thủ tục Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài
276 Thủ tục Chứng thực chữ ký
277 Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
278 Thủ tục Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ Sổ hộ tịch
279 Thủ tục Cấp lại bản chính Giấy khai sinh
280 Thủ tục Điều chỉnh nội dung trong Sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh)
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 0 9 8 2 5 2
Hôm nay: 3.647
Hôm qua: 8.691
Tuần này: 3.647
Tháng này: 52.346
Tổng cộng: 37.098.252

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính