Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
321 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước
322 Thẩm định dự án đầu tư, nguồn vốn Ngân sách nhà nước
323 Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
324 Giao đất, cho thuê đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất vùng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất nông nghiệp (trừ đất trồng cây hàng năm) đối với hộ gia đình, cá nhân
325 Giao đất trồng cây hàng năm
326 Giao đất làm nhà ở (đối với hộ gia đình, cá nhân)
327 Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất
328 Đăng ký cấp đổi, cấp lại giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá dưới 20 CV
329 Cấp giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
330 Cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu có công suất dưới 20cv
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 7 5 1 3 7 7 2
Hôm nay: 2.068
Hôm qua: 6.825
Tuần này: 15.683
Tháng này: 207.379
Tổng cộng: 37.513.772

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính