Thủ tục hành chính tư pháp Thủ tục hành chính tư pháp

Danh sách thủ tục
Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực thực hiện
STT Tên thủ tục Lĩnh vực
71 Thủ tục hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
72 Thủ tục Giải quyết hỗ trợ chi phí mai táng cho một số đối tượng được trợ giúp đột xuất theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
73 Thủ tục đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
74 Thủ tục đề nghị trợ giúp xã hội đột xuất (hỗ trợ lương thực cho hộ gia đình thiếu lương thực, hỗ trợ người bị thương nặng) Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
75 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
76 Thủ tục đề nghị trợ cấp xã hội thường xuyên Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
77 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội bất thường của hội ở phường, xã Lĩnh vực Hội
78 Thủ tục Đăng ký tổ chức đại hội nhiệm kỳ của hội ở phường, xã Lĩnh vực Hội
79 Thủ tục Công nhận Ban Vận động thành lập Hội Lĩnh vực Hội
80 Thủ tục Đăng ký chia tách, sáp nhập, hợp nhất hộivà phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Lĩnh vực Hội
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 8 1 1 1 4 3 6
Hôm nay: 9.872
Hôm qua: 14.290
Tuần này: 9.872
Tháng này: 46.686
Tổng cộng: 38.111.436

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính