Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Số văn bản Trích yếu
Ngày ban hành
Từ ngày
Đến ngày
Ngày hiệu lực
Từ ngày
Đến ngày
Lĩnh vực Loại văn bản
Cấp ban hành Cơ quan ban hành
20 kết quả được tìm thấy
# Số hiệu Cơ quan ban hành Loại văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1201 350/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 19, Phân khu B2.11, diện tích 81.00 m2, thuộc Khu tái định cư phía Đông Xưởng 38 và Xưởng 387, phường Mỹ An, cho ông Nguyễn Văn Xin
1202 1514/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 19, phân khu B5, diện tích 60.00 m2, thuộc Khu nhà ở gia đình quân đội K38, phường Mỹ An cho bà Võ Thị Thu Hạnh
1203 4109/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 22-B2.13, diện tích 100m2, tại Khu TĐC Bá Tùng giai đoạn 1, phường Hòa Quý cho ông Trần Được và bà Mai Thị Cán
1204 5616/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 14-B2.49, diện tích 117.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Sanh
1205 1300/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 19-G1, diện tích 79,88 m2, tại Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, thuộc phường Mỹ An cho ông Huỳnh Văn Liên và bà Đặng Thị Quy
1206 3048/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03 phân khu B2.35, diện tích 206.26 m2, tại Khu tái định cư Tân Trà, thuộc phường Hòa Hải cho bà Phạm Thị Năm
1207 4091/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 10, phân khu B2.13, diện tích 90.00 m2, tại Khu tái định cư phía Đông Xưởng 38 và Xưởng 387, thuộc phường Mỹ An cho ông Lê Đức Đải
1208 7370/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 21, phân khu N, diện tích 164.50 m2, tại Khu nhà ở gia đình quân đội K38, thuộc phường Mỹ An cho ông Nguyễn Tiến Dũng và bà Vũ Thị Kim Anh
1209 351/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12, Phân khu C2, diện tích 106.25 m2, thuộc Khu đô thị Nam cầu Trần Thị Lý, phường Mỹ An, cho bà Hồ Thị Đương
1210 1517/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 03, phân khu B2.9*, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (giai đoạn 3), phường Hòa Quý cho ông Phan Thanh Đức và bà Đoàn Thị Huệ
1211 4110/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 134-B2.3, diện tích 249.20m2, tại Khu TĐC cho các hộ giải tỏa thuộc DA Đầu tư cơ sở hạ tần ưu tiên tại Hòa Quý (Khu TĐC Hòa Quý), thuộc phường Hòa Hải cho ông Hồ Văn Xứng (Hồ Thăng Xứng) và bà Huỳnh Thị Hối
1212 5617/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 14-B2.49, diện tích 113.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho bà Huỳnh Thị Sanh
1213 1301/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 36-B2.19, diện tích 110.00 m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, thuộc phường Hòa Hải cho ông Huỳnh Định và bà Phùng Thị Lộc
1214 3049/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 23 phân khu B2.50, diện tích 91.00 m2, tại Khu tái định cư Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Phạm Hối và bà Trần Thị Hường
1215 4092/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 12, phân khu B2.22, diện tích 100.00 m2, tại Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (Mân Quang), thuộc phường Hòa Quý cho ông Nguyễn Truyện và bà Trần Thị Diêu
1216 7371/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 460, phân khu B2.11, diện tích 100.00 m2, tại Khu đô thị Hòa Hải 1-3 (giai đoạn 2), thuộc phường Hòa Hải cho ông Nguyễn Phú Yên và bà Lê Thị Hồng Tươi
1217 352/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 62, Phân khu B2.18, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Hòa Hải, cho bà Nguyễn Thị Thuyền
1218 1554/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 05, phân khu B2.9*, diện tích 100.00 m2, thuộc Khu tái định cư Bá Tùng mở rộng (giai đoạn 3), phường Hòa Quý cho ông Huỳnh Đăng Quang và bà Nguyễn Thị Hòa
1219 4223/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 31-B2.13, diện tích 110m2, tại Khu đô thị Phú Mỹ An, phường Hòa Hải cho ông Phan Văn Phúc và bà Ngô Thị Thu Phượng
1220 5618/QĐ-UBND UBND thành phố Đà Nẵng Đất đai V/v giao lô đất số 11-B2.46, diện tích 100.00 m2, tại Khu TĐC Đông Hải, thuộc phường Hòa Hải cho ông Trương Mốc
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Chuyên mục Quản lý văn bản Chuyên mục Quản lý văn bản

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 9 8 0 2 1 1 5
Hôm nay: 18.560
Hôm qua: 22.857
Tuần này: 53.867
Tháng này: 78.318
Tổng cộng: 39.802.115

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính