Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Đặng Văn Kỳ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0914 080 109 kydv@danang.gov.vn
Phạm Đông Phó Bí thư Đảng ủy 0905 223 006 phuonghoahai@danang.gov.vn
Huỳnh Tâm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 0906 444 247 tamh2@danang.gov.vn
Huỳnh Quang Trung Chủ tịch UBND 0905 066 994 trunghq@danang.gov.vn
Hoàng Chí Trung Phó Chủ tịch UBND 0909608923 trunghc@danang.gov.vn
Huỳnh Công Tiến Phó Chủ tịch UBND 0914 519 252 tienhc@danang.gov.vn
Huỳnh Phước Thạch Chủ tịch UBMTTQVN 0905 628 027 phuonghoahai@danang.gov.vn
Nguyễn Thanh Hải Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0905 313 708 phuonghoahai@danang.gov.vn
Nguyễn Cất Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0906 433 791 phuonghoahai@danang.gov.vn
Bạch Ngọc Hải Chủ tịch UBND 0983 950 978 haibn@danang.gov.vn
Trần Viết Thẩm Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0903 500 544 thamtv@danang.gov.vn
Nguyễn Thị Yến Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 0904 132 481 yennt@danang.gov.vn
Trần Văn Thành Bí thư Đảng ủy 0913 422 772 thanhtv@danang.gov.vn
Ngô Thị Nga Chủ tịch UBMTTQVN 0903 172 952 ngant8@danang.gov.vn
Hồ Hồng Minh Phó Chủ tịch UBND 0905 035 199 minhhh@danang.gov.vn
Lê Hồng Lai Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0975 227 556 lailh@danang.gov.vn
Trần Thị Lệ Xuân Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0935 306 016 xuanttl@danang.gov.vn
Phan Thép Phó Chủ tịch UBND 0905.344.544 thepp@danang.gov.vn
Nguyễn Công Hòa Chủ tịch UBND phường 0982 193 442 hoanc@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Minh Bí thư Đảng ủy 0984 979 044 minhnv1@danang.gov.vn
Huỳnh Nghĩa Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 0983 284 128 nghiah1@danang.gov.vn
Nguyễn Cao Học Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 0935 459 505 hocnc@danang.gov.vn
Lê Văn Dũng Phó Chủ tịch UBND 0905 565 434 dunglv@danang.gov.vn
Mai Xuân Linh Phó Chủ tịch UBND 0903 567 987 linhmx1@danang.gov.vn
Nguyễn Văn Diên Chủ tịch UBMTTQVN 0905 111 125 diennv@danang.gov.vn
Nguyễn Lê Đức Nguyên Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0906 458 285 nguyennld@danang.gov.vn
Võ Thị Kim Minh Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0936 298 338
Nguyễn Thành Linh Bí thư Đảng ủy 0989 066 229 linhnt@danang.gov.vn
Nguyễn Dũng Phó Bí thư Đảng ủy 0934 888 247 dungn@danang.gov.vn
Cao Xuân Tuấn Phó Chủ tịch Thường trực HĐND 0935 283 185 tuancx@danang.gov.vn
Huỳnh Kim Chủ tịch UBND 0914 082 140 kimh@danang.gov.vn
Huỳnh Bá Quý Phó Chủ tịch UBND 0905.711.182 quyhb1@danang.gov.vn
Nguyễn Đức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0905 173 182 ducn@danang.gov.vn
Ngô Thanh Trà Phó Chủ tịch UBND 0905 183 684 trant@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Nga Chủ tịch UBMTTQVN 0905 563 362 ngaht1@danang.gov.vn
Huỳnh Thị Tiển Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0932 379 964 tienht@danang.gov.vn
Nguyễn Nhị Phó Chủ tịch UBMTTQVN 0905 088 209 nhin@danang.gov.vn
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 2 8 1 4 7 5 2
Hôm nay: 6.315
Hôm qua: 34.539
Tuần này: 141.889
Tháng này: 829.733
Tổng cộng: 22.814.752

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính