Tăng cường quản lý hoạt động xe điện 4 bánh trên địa bàn thành phố 22/05/2022

Quy định giá đất tái định cư tại một số dự án 22/05/2022

Thông báo v/v chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Doãn Kiêm 05/05/2022

Thông báo v/v chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Nguyễn Phi Lâm 05/05/2022

Thông báo v/v chấp hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông (bà) Lê Văn Tuấn 05/05/2022

Hội Phụ nữ thành phố trao thiết bị phân loại rác thải tại quận Ngũ Hành Sơn 07/04/2022

Công bố Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 18/03/2022

Công văn 385/UBND-PTNMT ngày 17/02/2022 của UBND quận Ngũ Hành Sơn V/v thu hồi đất do hết thời gian gia hạn đối với bà Lương Nguyên Anh 18/02/2022

Thông báo một số nội dung triển khai Quyết định 2985/QĐ-UBND ngày 14/9/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 16/09/2021

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BTNMT ngày 04 tháng 5 năm 2021 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 22/06/2021

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 3 9 2 4 9 2
Hôm nay: 807
Hôm qua: 6.968
Tuần này: 807
Tháng này: 326.362
Tổng cộng: 34.392.492

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính