V/v Số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại BPTN từ 01/01/ đến 31/08/2019 03/09/2019

V/v Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại BPTN từ ngày 01/01 đến ngày 31/7/2019 02/08/2019

V/v báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả BPTN từ ngày 01/01 đến 30/06/2019 02/07/2019

V/v Số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại BPTN từ ngày 01/01 đến ngày 31/05/2019 03/06/2019

V/v Số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại BPTN từ 01/01 - 30/04/2019 02/05/2019

V/v báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại BPTN từ 01/01 - 31/03/2019 02/04/2019

V/v Báo cáo số liệu tổng hợp tiếp nhận và trả kết quả tại BPTN từ 01/01-28/02/2019 01/03/2019

Quận Ngũ Hành Sơn: Nhiều cách làm mới trong CCHC hướng đến sự hài lòng của người dân 29/10/2018

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và quận, huyện thành phố Đà Nẵng 22/10/2018

Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 17/10/2018

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 2 8 8 1 4 1
Today: 14.923
Yesterday: 9.374
This week: 79.870
This month: 313.850
Total: 16.288.141

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính