LỊCH CƠ QUAN TUẦN 32 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 - Thăm các điểm chốt chặn tại các phường C.Thi C.Thúy A.Týlx Các phường
09h00 - Họp rà soát công tác phòng, chống dịch (trực tuyến) A.Hòa C.Nga Phòng họp 1
14h00 - Khảo sát các điểm cách ly tập trung CT, các PCT Cơ sở

- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
08h00 - Họp giao ban thành phố (trực tuyến) A.Việt Phòng họp 1
14h00 - Kiểm tra khu cách ly tập trung C.Thi A.Týlx Các phường
16h00 - Họp giao ban phòng chống dịch (trực tuyến) A.Hòa Phòng họp 1

- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
8h00 - Rà soát công tác phòng, chống dịch (lịch TP) A.Hòa A.Vinhlx PHGB, tầng 3
08h00 - Họp xét pháp lý dự án cầu – đường qua sông Cổ Cò A.Việt A.Đình Phòng họp 1
14h00 - Họp UBND TP thường kỳ (trực tuyến) A.Việt Phòng họp 1

08h00 - Họp Ban Thường vụ Quận ủy C.Thi A.Hòa PH Quận ủy
08h00 - Dự nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng và tiến độ triển khai các công trình thuộc dự án phát triển bền vững A.Việt Phòng họp 1
14h00 - Họp giao ban phòng, chống dịch CT, các PCT CPVP Phòng họp 1
14h00 - Rà soát công tác phòng chống dịch (lịch TP) PHGB, tầng 3

- Làm việc tại cơ quan C.Thi Phòng làm việc
08h00 - Họp giao ban thành phố (lịch TP) A.Hòa A.Vinhlx PHGB, tầng 3
14h00 - Họp kiến trúc quy hoạch (lịch TP) A.Việt PHGB, tầng 3


Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 1 6 4 4 8 2 3
Today: 8.069
Yesterday: 15.381
This week: 8.069
This month: 101.924
Total: 31.644.823

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính