LỊCH CƠ QUAN TUẦN 34 NĂM 2020

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

08h00 - Dự kỳ họp HĐND quận bất thường CT, các PCT CPVP Hội trường
09h00 - Hội ý UBND quận CT, các PCT CPVP Phòng họp 1
16h00 - Dự giao ban công tác phòng chống dịch CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

07h15 - Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các phường A.Hòa C.Thúy A.Hùnglx Cơ sở
14h00 - Dự nghe báo cáo dự thảo Quy định về quản lý đất rẻo trên địa bàn thành phố (trực tuyến) A.Hòa Phòng họp 1
14h30 - Đi thăm chúc mừng Công an quận Công an quận

08h00 - Họp rà soát nhu cầu thiết yếu của nhân dân A.Hòa A.Niên C.Nga C.Hà Phòng họp 2
07h15 - Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các phường A.Việt A.Đình A.Vinhlx Cơ sở
08h00 - Dự họp giao ban UBND TP A.Việt Phòng họp 1
14h00 - Dự thẩm định dự toán Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (trực tuyến) A.Việt Phòng họp 1
16h00 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

07h15 - Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các phường A.Niên C.Nga A.Hùnglx Cơ sở
8h00 - Dự nghe báo cáo quy chế quản lý và sử dụng nguồn ngân sách của thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội thành phố A.Niên C.Nga Phòng họp 1
14h00 - Dự họp Hội đồng thẩm định giá đất (trực tuyến) (lịch TP) PHGB, tầng 3
16h00 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

07h15 - Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các phường A.Hòa C.Thúy A.Vinhlx Cơ sở
08h00 - Họp rà soát các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng CT, các PCT A.Đình C.Thảo Phòng họp 1
08h00 - Dự nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục xúc tiến, thu hút đầu tư các dự án tại Khu công nghệ cao và các dự án trọng điểm của thành phố (lịch TP) PHGB, tầng 3
14h00 - Dự nghe báo cáo phương án xã hội hóa đầu tư trung tâm thương mại trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và việc giải tỏa các hộ dân thuộc dự án đường dây 110Kv (lịch TP) A.Hòa A.Vinhlx PH số 1, tầng 3
14h00 - Họp triển khai kết luận của Bộ Tài nguyên hộ ông Đắc A.Việt A.Đình C.Thảo Phòng họp 1
16h00 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 (lịch TP) CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

07h15 - Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các phường A.Việt A.Đình A.Hùnglx Cơ sở
16h00 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

07h15 - Đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các phường A.Niên C.Nga A.Vinhlx Cơ sở
16h00 - Dự họp BCĐ phòng chống dịch Covid-19 CT, các PCT CPVP Phòng họp 1

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 0 9 0 9 1 9 2
Today: 37.032
Yesterday: 72.802
This week: 199.480
This month: 374.250
Total: 30.909.192

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính