LỊCH CƠ QUAN TUẦN 4 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

8h00 Làm việc tại cơ quan C. Thi Phòng làm việc
10h00 Dự giao ban TTUB thành phố A. Cự A. Vinh lx PHGB, tầng 3 TTHC TP
14h00 Dự nghe báo cáo tình hình triển khai TB 331 –TB/TU C. Thi A. Tý lx PHGB, tầng 3 TTHC TP
14h00 Họp lấy ý kiến người dân về phương án XHH đầu tư xây dựng, quản lý Khu phố du lịch An Thượng A. Hòa A. Thiện HT tầng 04, KS avatar
14h00 Tiếp dân hộ ông Huỳnh Bá Hảo A. Cự A. Đình Phòng họp 1

8h00 Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2019 tại thành phố C. Thi A. Tý lx 04 Lê Duẫn
7h30 Hội nghị tổng kết ngành y tế thành phố A. Hòa HT số 2, tầng 2 TTHC TP
8h00 Đi thăm Tết các đơn vị trên địa bàn quận A. Hòa Các PVP Theo TB
8h00 Dự nghe báo cáo tình hình trật tự đô thị quận Ngũ Hành Sơn A. Cự PHGB, tầng 3 TTHC TP
14h00 Làm việc tại cơ quan C. Thi Phòng làm việc
14h00 Dự hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 844 A. Hòa HT số 2, tầng 2 TTHC TP
15h00 Đi thăm Tết các đơn vị A. Cự A. Đình A. Vinh lx Các đơn vị

8h00 Dự họp UBND thành phố thường kỳ C. Thi A. Tý lx HT số 1, tầng 2 TTHC TP
8h00 Dự sơ kết 3 năm triển khai các mô hình học tập của Hội Khuyến học A. Hòa C. Nga Hội trường
14h00 Dự họp UBND thành phố C. Thi A. Cự A. Tý lx HT số 1, tầng 2 TTHC TP
14h00 Đi thăm Tết các đơn vị A. Hòa C. Nga Theo TB

8h00 Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 CT, các PCT CPVP Hội trường
8h00 Dự hội nghị tổng kết ngành Du lịch A. Hòa A. Vinh lx KS Four Points Sheraton
8h00 Dự tổng kết công tác năm Đồn Biên phòng Non nước A. Cự A. Thủy Đồn BPNN
14h00 Dự họp Đảng ủy cơ quan Quân sự quận C. Thi A. Tý lx Cơ quan quân sự
15h00 Đi thăm Tết các gia đình chính sách C. Thi C. Thúy A. Tý lx Theo TB
14h00 Dự nghe báo váo về việc hỗ trợ của Tập đoàn FPT A. Hòa A. Vinh lx PHGB, tầng 3 TTHC TP
14h00 Dự triển khai công tác ngành Tài chính năm 2019 A. Cự A. Vinh lx HT số 2, tầng2 TTHC TP

8h00 Dự hội nghị thông qua KH, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết của HN TW8 C. Thi A. Hòa A. Tý lx Trường Chính trị
8h00 Đi thăm Tết các gia đình chính sách trên địa bàn quận Theo TB
14h00 Họp triển khai nhiệm vụ Quốc phòng Quân sự địa phương C. Thi A. Thủy Hội trường
14h00 Dự tổng kết ngành công nghệ thông tin A. Hòa A. Vinh lx Số 2 Quang Trung

8h00 Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quổc năm 2018 A. Hòa A. Thủy Công an quận

Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 1 5 6 8 0 2 1
Today: 951
Yesterday: 24.171
This week: 81.249
This month: 25.122
Total: 31.568.021

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính