LỊCH CƠ QUAN TUẦN 7 NĂM 2019

ngày Thời gian Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Đơn vị chuẩn bị

7h00 Dự Lễ phát động Tết trồng cây đầu năm CT, các PCT CPVP Trung tâm VHTT
8h00 Dự gặp mặt đầu năm CBCC, NLĐ quận CT, các PCT CPVP Hội trường
14h00 Làm việc tại cơ quan CT, các PCT CPVP Phòng làm việc

8h00 Kiểm tra tình hình ra quân sản xuất đầu năm tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn quận CT, các PCT A. Tý lx Hiện trường
14h00 Dự nghe báo cáo công tác chuẩn bị Hội nghị về tăng cường trật tự đô thị C. Thi A. Tý lx PHGB, tầng 3 TTHC TP
16h00 Đi thăm Doanh nghiệp FPT cùng lãnh đạo thành phố C. Thi A. Tý lx Doanh nghiệp FPT
14h00 Làm việc tại cơ quan PCT CPVP Phòng làm việc

8h00 Dự hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 2018 C. Thi A. Tý lx NH Trưng Vương
8h00 Làm việc tại cơ quan PCT CPVP Phòng làm việc
14h00 Làm việc tại cơ quan C. Thi Phòng làm việc
15h00 Dự nghe báo cáo tình hình thực hiện thủ tục xúc tiến, thu hút đầu tư một số dự án trọng điểm (Lịch TP) A. Cự A. Vinh lx PH số 1, tầng 3 TTHC TP

8h00 Làm việc tại cơ quan C. Thi Phòng làm việc
9h30 Dự nghe báo cáo tình hình triển khai thủ tục đầu tư một số dự án, công trình trọng điểm giai đoạn 2019-2020 (Lịch TP) A. Hòa A. Vinh lx PH số 1, tầng 3 TTHC TP
8h00 Dự nghe báo cáo phương án quy hoạch của một số doanh nghiệp (Lịch TP) A. Cự A. Vinh lx PH số 1, tầng 3 TTHC TP
14h00 Dự họp liên quan đến việc xử lý công trình sai phạm C. Thi A. Cự A. Tý lx A. Vinh lx PHGB, tầng 3 TTHC TP

8h00 Kiểm tra thực tế C. Thi A. Tý lx Hiện trường
8h00 Dự nghe báo cáo công tác triển khai các tuyến thu gom xử lý nước thải thuộc các dự án trọng điểm về môi trường (Lịch TP) A. Cự A. Vinh lx PHGB, tầng 3 TTHC TP
14h00 Kiểm tra thực tế C. Thi A. Tý lx Hiện trường
14h00 Họp giao ban TTUB thành phố (Lịch TP) A. Cự A. Vinh lx PHGB, tầng 3 TTHC TP


Lịch công tác khác

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 2 9 2 9 7 4 9 8
Today: 4.359
Yesterday: 8.808
This week: 40.076
This month: 232.582
Total: 29.297.498

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính