Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 9 7 2 5 2 4
Today: 1.160
Yesterday: 13.524
This week: 63.584
This month: 195.652
Total: 12.972.524

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính