Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 3 5 7 8 8 1 0
Today: 2.527
Yesterday: 3.423
This week: 12.537
This month: 80.598
Total: 13.578.810

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính