Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Lê Trung Chinh Chủ tịch HĐND quận 0905 268 190 chinhlt@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếmThống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 2 4 9 6 4 9 8
Today: 4.795
Yesterday: 5.134
This week: 4.795
This month: 121.115
Total: 12.496.498

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính