Thông tin liên hệ Thông tin liên hệ

Phùng Văn Cưng Chủ tịch HĐND quận 0905 323 116 cungpv@danang.gov.vn
Mai Niên Phó CT HĐND quận 0913413408 nienm@danang.gov.vn
Đoàn Ngọc Độ Phó CT HĐND quận 0903 531 367 dodn@danang.gov.vn
Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 1 6 9 4 7 2 8 7
Today: 16.705
Yesterday: 26.222
This week: 88.020
This month: 94.977
Total: 16.947.287

Sở ban ngành Sở ban ngành

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính