Lĩnh vực kho bạc nhà nước Lĩnh vực kho bạc nhà nước

Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu (mục đích kinh doanh), giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

- Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển sang Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

+ Bước 3: Chuyên viên xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phòng ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho công dân, tổ chức.

 - Cách thức thực hiện:Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện

 - Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung (theo mẫu);

+ Bản sao Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, /Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp;

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

 - Số lượng hồ sơ:01 bộ

 - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc

 - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân và tổ chức

 - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Giấy phép hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.

 - Lệ phí:

+ Phí thẩm định (trường hợp nếu có thẩm định lại): 1.200.000 đổng/điểm kinh doanh/lần thẩm định

+ Lệ phí cấp phép: 200.000 đồng/giấy phép/lần cấp.

Riêng địa bàn 03 xã miền núi: xã Hòa Phú, xã Hòa Ninh và xã Hòa Bắc thuộc huyện Hòa Vang, áp dụng mức thu bằng 50% quy định trên

 - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rược (mục đích kinh doanh)

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có  

 - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu;

+ Thông tư số 60//2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu;

+ Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài Chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa;


Đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao >>

Thủ tục hành chính - Tổ chức Thủ tục hành chính - Tổ chức

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

0 0 3 4 8 2 6 8 2 9
Today: 5.154
Yesterday: 13.142
This week: 30.827
This month: 70.935
Total: 34.826.829

Đơn vị hành chính Đơn vị hành chính